RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

3. pôstna nedeľa
Evanjelium podľa Jána
Jn 2, 13-25

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Nový obraz našej Sedembolestnej

V tomto roku 2024 si budeme pripomínať a sláviť 170 rokov od slávnostného okamihu korunovácie sochy našej topoľčianskej sochy Sedembolestnej Panny Márie. Osadenie dvoch vzácnych korún na obe postavy Ježiša Krista i Panny Márie môžeme na našom súsoší vidieť dodnes. Slávnostná udalosť korunovácie bola priamo na topoľčianske hody a to 15. augusta roku 1854. Pre túto príležitosť prišiel priamo do Topoľčian vtedajší ostrihomský arcibiskup - prímas a neskorší kardinál Ján Krstiteľ Scitovský, ktorý pri slávnostnej bohoslužbe za účasti veľkého...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

Modlitby chvál

V sobotu 21.10.2023 po večernej sv. omši približne o 19.15 hod. budú v našom Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch Modlitby chvál, na ktoré srdečne pozývame.

Čítaj viac ...
Veľká duchovná osobnosť Topoľčian

Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Regionálne združenie inteligencie Ponitria, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany, Základná kola Škultétyho ul. Topoľčany

Vás pozývajú na akadémiu pod názvom:
Veľká duchovná osobnosť Topoľčian
Pri príležitosti...

Čítaj viac ...
P.S. Animátorská škola - oznam

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už siedmy ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom...

Čítaj viac ...
Odišli... Ale zase sa vrátia!

Pri moste ponad riečku Chotina na Stummerovej ulici v Topoľčanoch sa z každej strany nachádzajú dve stáročné kamenné sochy. Je to jednak socha Piety - čiže Sedembolestnej Panny Márie a...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

3. pôstna nedeľa

Dátum: 03. marec 2024
Liturgická farba: Fialová
Liturgický rok: 2024B2

Myšlienka dňa

Požehnaný Nový rok 2014 všetkým návštevníkom našej farskej stránky! Veľa šťastia, radosti a pokoja do každého nového dňa!

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup