Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Farská charita bl. sestry Zdenky v Topoľčanoch

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Stanovy boli podpísané otcom arcibiskupom Mons. J. Sokolom v septembri 2003, neskôr sa kreoval
výbor charity. Činnosť charity je v prvom rade sústreďuje na pomoc rodinám a ľuďom v núdzi –
nákup potravín, liekov, úhrada nájomného, úhrada stravného pre deti v školách a pod. Už v roku
2004 sme organizovali prvé burzy detského oblečenia, kníh a hračiek. V roku 2005 sme pod
vlastnou hlavičkou uskutočnili zbierku potravín „ Kilo (z) lásky“ v Kauflande. Podporovali sme
farské tábory, podujatia jednotlivých spoločenstiev, farské púte, máme „charitný šatník“,
poskytujeme chlebík z TOPECu a potraviny z TESCa. V tvorivých dielňach vyrábame drobné
darčeky, ktoré ponúkame na farskej púti a na vianočnom jarmoku.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Okolo 50-70 dobrovoľníkov, niektorí sú z novej farnosti a dvaja sú mimo Topoľčian.

Kontakt:

kovacikova.g@gmail.com, 0902 210402

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Family centrum a Charitný šatník

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Pondelok : 8.30 – 9.30 Family centrum Modlitba posv. ruženca – charitné seniorky
Utorok : 7.30 – 8.00 Family centrum Vydávanie chlebíka a potravín
Charitný šatník Vydávanie oblečenia
Štvrtok : 15.00 – 18.00 Family centrum Tvorivé dielne
Piatok : 7.30 – 8.00 Family centrum Vydávanie chlebíka a potravín

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Už spomínané predaje výrobkov na púti a vianočnom jarmoku.

Vlastná ponuka a záujem:
Farská charita niekedy zverejní, čo potrebuje...
Farská charita niekedy zverení, čo ponúka...

logo spoločenstva

Naše aktvity

Prehľad diania v našom spoločenstve ...

Láska chápe

Najkrehkejší členovia našej spoločnosti si veľmi ťažko hľadajú svoje miesto. Ľudia, ktorí trpia postihnutím, ktorí sú najčastejšie vylúčení z normálneho života, nás majú čo naučiť. Keď ich prijmeme, ich prítomnosť...

Čítaj viac

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup