V stredu 1. mája 2024, presne do roka a do dňa, mládežnícke spoločenstvo z Nemšovej navštívilo našu farnosť, aby si zmeralo sily vo florbalovom zápase spolu z mladými Žochármi. Naše spoločné stretnutie sme začali slávnostnou svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval pán kaplán Dominik. Pri svätej omši boli prítomní pán kaplán Mikuláš z Nemšovej, pán kaplán Martin, ktorý predniesol kázeň a pán diakon Branislav. Po jej skončení sme sa presunuli na pôdu telocvične Cirkevnej základnej školy svätého don Bosca v Topoľčanoch. Domáce prostredie i silná fanúšikovská základňa pomohli domácemu družstvu poraziť Nemšovú 8:3, čím sa stav série vzájomných zápasov vyrovnal v pomere 2:2. Po zápase sme sa spoločne vydali na Sádok pri Klátovej Novej Vsi, kde nás čakala opekačka a spoločenské hry. Záver stretnutia patril modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu a Loretánskych litánií v starobylom kostolíku Panny Márie Kráľovnej anjelov. Ďakujeme Pánu Bohu, že sme sa znova mohli stretnúť, utužiť priateľské vzťahy a že nám vyšlo i krásne počasie. Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí nás prišli povzbudiť, hlavnému miništrantovi a kostolníkovi Samuelovi za profesionálnu reprodukciu hudby počas zápasu, pánovi dekanovi Dušanovi Argalášovi za to, že sme po zápase nezostali s prázdnymi žalúdkami a v neposlednom rade pánovi riaditeľovi Petrovi Gajdošovi, že nám i tentoraz poskytol priestory školskej telocvične. Nech našich mladých sprevádza Božie požehnanie a ochrana Panny Márie, aby sa nebáli svojimi životmi svedčiť o viere v živého Krista.

Nakoniec, nebolo by to mládežníckej akcie, keby nebola zhrnutá v básni jednej našej šikovnej farníčky:

V Topikoch po roku opäť a zas,
zahrali sme si priateľský zápas.

Utužili sa naše priateľské vzťahy,
aj keď sme sa od začiatku mali radi.

Svätá omša nesmela chýbať,
kde kaplán Martin dával rady ako komunikovať.

Skvelý fanclub, DJ a vzájomná spolupráca,
ťažká drina sa naozaj vypláca.

Domáca pôda má svoje čaro,
nadštandardne sa nám veru hralo.

Na obed sme sa vybrali opekať,
spoločné spomienky ešte nazbierať.

Na Sádku nám slniečko doprialo,
žiadne bruško hladné neostalo.

Volejbal, tanec a hry museli byť
a na záver sme sa šli pomodliť.

Vďaka Pánu Bohu za krásne strávený čas,
kto vie kedy stretneme sa zas.

(DO+SDZB)


Foto: Samuel Bilik a Juraj Valent

Videozáznam: Martin Ligač

 

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup