Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Bratia Nemeckého rádu

Názov spoločenstva / zoskupenia

Pôsobenie na území farnosti:
Kláštor sv. Alžbety Milosrdných sestier Panny Márie  Jeruzalemskej
Každodenné sv. omše a v určené dni osobitné pobožnosti a adorácie v Kláštornej Kaplnke sv. Alžbety.

Kontakt:
Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej (O.T.)
Jahodova 2146/1, 955 01 Topoľčany   
konventtop@centrum.sk

Web: http://nemeckyrad.cz/
Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup