V nedeľu 10.12.2023 sa deti z našej filiálky Nemčice zúčastnili vysielacej sv. omše pre koledníkov Dobrej noviny v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Sv. omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
A veľmi sa tešil z chrámu baziliky plného detí a mladých z celej Nitrianskej diecézy. S požehnaním všetky tieto deti, ako zástupcov aj mnohých ďalších, poslal hlásať radostnú zvesť o Ježišovom narodení do našich rodín.
Pán biskup Mons. Viliam Judák svoj pozdrav a požehnanie zároveň posiela aj vám všetkým. (HB)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup