R.I.P.

Ďakujeme za ich kňazskú službu a
v modlitbách im vyprosujeme večnú odmenu radosti a slávy v nebi.

HROBY KŇAZOV

STARÝ CINTORÍN TOPOĽČANY

image
Rudolf NYÁRY

( * 30.05.1828 – 22.08.1900 )

Hrobové miesto: B / 19 / 4

image
Ján MARKOVICS

( * 10.11.1850 – 29.09.1901 )

Hrobové miesto: C / 8 / 2

image
Eugenius HOLLADY

( * 08.02.1860 – 29.09.1912 )

Hrobové miesto: A / 20 / 1

image
Ján BUNDALA

( * 27.01.1864 – 30.01.1923 )

Hrobové miesto: C / 1 / 2

image
Elek MIŠKOVIČ

( * 26.02.1846 – 01.07.1925 )

Hrobové miesto: D / 1 / 1A

image
Augustín HUJSA

( * 25.08.1889 – 24.05.1933 )

Hrobové miesto: C / 1 / 3

image
Štefan CSERENYEY

( * 07.01.1878 – 16.08.1947 )

Hrobové miesto: C / 8 / 3

image
Juraj BARGÁR

( * 17.04.1873 – 17.06.1948 )

Hrobové miesto: G / 1 / 22-23

image
Ján ŽÁK

( * 13.01.1878 – 03.05.1957 )

Hrobové miesto: F / 0 / 1-2

image
Alexander LAUDON

( * 05.07.1894 – 26.02.1975 )

Hrobové miesto: F / 1 / 3

image
Edmund MARKOVIČ

( * 17.01.1910 – 20.07.1980 )

Hrobové miesto: A / 20 / 1

image
Andrej BALOGH

( * 11.01.1905 – 19.04.1988 )

Hrobové miesto: F / 1 / 11-12

image
Ladislav DORUŠÁK

( * 13.07.1923 – 30.08.1997 )

Hrobové miesto: B / 13 / 1

image
Jozef MARŤÁK

( * 17.03.1933 – 15.03.2010 )

Hrobové miesto: C / 1 / 3

image
Milan MEDEK

( * 01.11.1927 – 05.01.2012 )

Hrobové miesto: G / 11 / 11

image
Juraj BLAŠKO

( * 02.08.1939 – 28.02.2015 )

Hrobové miesto: G / 1 / 15

HROBY KŇAZOV

CINTORÍN FILIÁLKY NEMČICE

image
Ján HALO

( * 14.05.1924 – 12.09.1986 )

Hrobové miesto: E / 17

image
Pavol PAVLÍK

( * 18.05.1964 – 13.05.1997 )

Hrobové miesto: E / 66

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup