Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Modlitby otcov (Sú súčasťou „Solace Community“ spoločenstva Útecha)

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Stretávať sme sa začali po 1. celoslovenskom stretnutí skupín Modlitieb otcov v Skalke nad Váhom 15.10.2005.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

7 (7)

Kontakt:

otec Vlado ( 0911 / 78 88 19 )

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Miestnosť na poschodí oproti schodisku tzv. Ú – čko (komunita Útecha), prízemie Family centrum

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Streda 19.30 – 21.00

Vlastný oficiálny text:
Modlitby otcov sú súčasťou „Solace Community“ (spoločenstvo Útecha). Vznikli ako dôsledok rozšírenia sa Modlitieb matiek vo svete. Deti viery sú treťou iniciatívou spoločenstva Útecha.

Kde vznikli?                  Vo Veľkej Británii.
Kedy?                             V roku 2001. (Na Slovensku v novembri r.2001.)
Kto stál pri vzniku?     Brat diakon Maurice.

A v Topoľčanoch? Stretávať sme sa začali po I. celoslovenskom stretnutí skupín Modlitieb otcov v Skalke nad Váhom 15.10.2005.

Prečo sa stretávame?
Okolo seba vidíme priveľa starostí, veľa nepokoja, menej skutočnej radosti a ešte menej modlitby. Najmä u mužov. Fakt je, že nároky na nás sú nesmierne. Manželky právom očakávajú, že sa pre rodinu vydáme celí, deti nás veľmi potrebujú, zamestnávateľ očakáva, že podáme špičkový výkon, priatelia očakávajú nezištnú pomoc a na rodičov tiež musíme pamätať. Nikoho nechceme sklamať, nuž sa snažíme vyhovieť každému a zvyčajne kdesi zlyháme. Niekedy dosť škaredo.
Môže sa zdať, že všetky tie oprávnené nároky a očakávania sa ani nedajú splniť. Nie našimi vlastnými silami. Ježiš to povedal na rovinu: „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5). Aby sme uspeli, potrebujeme svoje chabé sily napojiť na Božiu silu. To sa deje v modlitbe a osobitným spôsobom v modliacom sa spoločenstve. („Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene....“).

A preto sa skupinka otcov stretáva každý týždeň v stredu po sv. omši o 19:30 hodine v miestnosti na to vyhradenej v pastoračných priestoroch FÚ, kde sa modlíme, chválime Pána, čítame Sv. písmo a delíme sa o svoje myšlienky.
Ak sa chceš dozvedieť niečo viac, príď medzi nás. Tel. kontakt: 0911 788 819
Viac: www.modlitbyotcov.sk/

logo spoločenstva

Naše aktvity

Prehľad diania v našom spoločenstve ...

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup