MENOSLOV FARÁROV FARNOSTI TOPOĽČANY

a obdobie, kedy farnosť spravovali uvedení topoľčianski farári.
 

 1332 - 37  Nicolaus de Topulchan
 1337  farnosť dlhú dobu spravovali benediktíni
 1559  Leonardus
 1560 - 61  Laurentius Privigiensis
 1564  Leonardus
 1623  Ribényi Georgius
 1628 - 1643  Skulteti Mathias
 1647  Bolerázy Martinus
 1657  Csvetkovics Jacobus
 22.2.1665 - 1669           Holovitius Paulus
 1.5.1669 - 8.12.1673  Barta Michael
 11.12.1687 - 1688          Szulik Joannes
 1688 - 28.7.1698  Tverpataky Martinus
 25.5.1700 - 19.10.1706  Hagan Gasparus Matthaeus, VAD
 1.11.1706 - 2.4.1709  Csullik Martinus
 28.4.1709 - 8.2.1728  Malik Adamus, VAD
 4.3.1728 - 1.6.1757  Tarhay Michael
 6.6.1757 - 12.7.1763  Zsitnyánszky Mathias
 21.7.1763 - 24.8.1794  Skuteczky Joannes, VAD
 1.10.1794 - 20.12.1807  Pilárik Joannes
 25.1.1808 - 14.6.1811  Palsovics Martinus, VAD
 23.6.1811 - 28.7.1819  Jánossy Franciscus, VAD
 13.8.1819 - 4.5.1847  Svidran Andreas, VAD
 7.6.1847 - 11.2.1872  Kubicza Vincentius, VAD
 12.4.1872 - 11.4.1889  Keller Joannes, praep. (de Kotyešo)
 12.4.1889 - 17.12.1905  Szecsányi Vilhelmus, camerar h.c., canonic h.c., VAD
 16.2.1906 - 29.09.1912  Hollady Eugenius
 1.2.1913 - 30.1.1923  Dr. Bundala Eugenius, canonic h.c., VAD
 10.5.1923 - 1.2.1929  Bubnič Michael, VAD, epp. Rožňava, camerar SS
 1.4.1929 - 24.5.1933  Hujsa Augustinus, VAD
 1.1.1934 - 30.9.1939  Exc. Bubnič Michael, epp. Rožňava, hic administrator in temporalibus
 1.1.1934 - 30.9.1939  Richter Antonius, camerar SS, administrator in spiritualibus
 16.12.1939 - 1.8.1950  Msgr. Richter Antonius, hic parochus et VAD
 1.8.1950 - 1.2.1951        Fúska Franciscus, vicar substitutus, h.t. parochus in Šišov
 1.2.1951 - 1.10.1952  Polaček Ladislaus
 1.10.1952 - 15.11.1960  Michálek Stephanus, assessor
 15.11.1960 - 29.11.1968  Kolavík Franciscus, VAD
 30.11.1968 - 30.6.1997  Vsdp. ThDr. Ladislav Dorušák; farár, dekan a kanonik
 1.7.1997 - 31.7.1998  Vdp. Mgr. Štefan Alberty, farský administrátor
 1.8.1998 - 14.2.2003  Vsdp. ThDr. Alojz Lackovič, PhD.; farár a dekan
 15.2.2003 - 30.6.2018  Mons. ThLic. Marián Dragúň, farár a dekan
 Od 1.7.2018          Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD.; farár a dekan

Poznámky:
Administrator – farský administrátor
Vicar substitutus – zastupujúci farský vikár
Parochus – farár
VAD – vicearchidiakon
Vdp. / Vsdp. – veľadôstojný pán / vysokodôstojný pán
Assessor – radca (čestný cirkevný titul)
Canonic h.c. – čestný kanonik (čestný cirkevný titul)
Praep. (praepositus) – prepošt (čestný cirkevný titul)
Camerar h.c. – čestný komorník (čestný cirkevný titul)
Camerar SS. (Camerarius Santa Sedis) – pápežský komorník (pápežský čestný titul)
Msgr. / Mons. (Monsignore) – monsignor / pápežský kaplán (pápežský čestný titul)
Exc. (Excelencia) / epp. (episcopus) – Excelencia / biskup

Prehlásenie ohľadom osobných údajov:
Tento zoznam je privátnym dielom a údaje v ňom sú zozbierané len na študijné a historiografické účely. Na základe stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR zo dňa 13.7.2018, sa preto na toto dielo – ako na záujmovú činnosť privátnej osoby, nevzťahujú predpisy Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zdroje:
Kronika Farnosti Topoľčany;
Ľudovít Némethy: Series parochiarum et parochorum archi dioecesis Strigoniensis z r. 1894
(Táto posledná uvedená a oskenovaná cenná publikácia prináša hodnotné informácie z konca 19. storočia o všetkých farnostiach, ktoré boli súčasťou Ostrihomskej arcidiecézy. Do tohto historického arcibiskupstva v tom období patrilo veľmi veľa farností západnej a južnej časti Slovenska. Publikácia preto ponúka hodnotné údaje o histórii mnohých našich terajších farností na území Slovenska. Stlačením tlačítka si knihu schematizmu môžete otvoriť a listovať v nej. Názvy farností treba ale vyhľadávať podľa vtedajšieho zaužívaného názvu: napr. Nagytapolcsány = Topoľčany. Nech sa teda páči, môžete listovať...)

Schematizmus Ostrihomskej arcidiecézy z r. 1894 / Topoľčany sú na strane 196-197 /

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup