Duchovné zamyslenie na 8. nedeľu v cezročnom období, 27. februára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
V akomsi prísnom trapistickom kláštore mali mnísi v minulosti pri práci vraj cez plece prehodené dve vrecia. Vpredu na hrudi im viselo väčšie vrece...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 7. nedeľu v cezročnom období, 20. februára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Ako malí chlapci sme sa s kamarátmi často hrávali na indiánov. Niet divu, veď neboli počítače, internet, mobily alebo stovky programov v televízii. Na...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 6. nedeľu v cezročnom období, 13. februára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Istý muž kráčal po pláži v doprovode elegantne oblečeného diabla, hovorí stará povesť. Pomaly sa prechádzali a vášnivo debatovali. Meritom ich rozhovoru bol vzťah...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 5. nedeľu v cezročnom období, 6. februára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
„Ak ste od Hemingwaya nečítali knihu Starec a more, akoby ste nežili,“ povedal mi pred štyridsiatimi rokmi topoľčiansky kanonik ThDr. Ladislav Dorušák, u ktorého...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 4. nedeľu v cezročnom období, 30. januára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
V roku 1844 napísal evanjelický kňaz a básnik Andrej Sládkovič ľúbostnú báseň Marína. Pojednáva o nešťastnej láske k jeho študentke Márii Pischlovej z Banskej...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 3. nedeľu v cezročnom období, nedeľa Božieho slova, 23. januára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
V roku 1998 som napísal svoju prvú knihu Pro homine (Pre človeka). Analyzujem v nej sociálne encykliky pápežov aj s reflexiou na historický kontext....

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania Veľká noc, 4. apríla 2021

Zamyslenie - dokument
Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Na Veľkonočnú nedeľu si s duchovnou radosťou v srdci vzájomne blahoželajme k najväčším sviatkom, ktoré sú prameňom našej viery, lebo Ježiš...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na nedeľu Krstu Pána, 9. januára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
V tomto roku bude presne dvesto rokov odvtedy čo sa v r. 1822 v Bratislave konala synoda Katolíckej cirkvi v Uhorsku. Jedným zo záverov...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 2. nedeľu po narodení Pána, 2. januára 2022

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Každú silvestrovskú noc, pár minút pred polnocou, nás otec doma zavolal na dvor. Sústredene sa pozeral na nočnú oblohu a zrazu ukázal na jedno...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na nedeľu Svätej rodiny, 26. decembra 2021

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Na Vianoce hlaholí nebeský spev anjelov a v srdciach žiari Jezuliatko v jasliach, lebo pohľad na betlehemské dieťa patrí k najkrajším na svete. Český...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 4. adventnú nedeľu, 19. decembra 2021

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Slovo cesta má nespočetne veľa významov. Od úzkej, širokej, dlhej, krátkej, bezpečnej, nebezpečnej, šťastnej, bolestnej, krížovej, poľnej, štrkovej, betónovej, asfaltovej, cez dopravnú, morskú, vzdušnú,...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 3. adventnú nedeľu, 12. decembra 2021

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
    V mladosti som poznal rehoľného kňaza, ktorý si v päťdesiatych rokoch 20. stor. osem rokov odsedel v komunistickom žalári. O tom, čo tam všeličo...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 1. adventnú nedeľu, 28. novembra 2021 (Š. Kováč)

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
         „Buď požehnaný, kto vstupuješ s vierou, vďakou a nádejou!“ Týmito slovami nás otec na začiatku Adventu a nového cirkevného roka ráno vítal v...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 2. adventnú nedeľu, 5. decembra 2021

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
Každý mladík, ktorý bol za socializmu dva roky na základnej vojenskej službe vie, čo znamenalo, keď do kasární prišiel nejaký generál alebo náčelník generálneho...

Čítaj viac ...
Duchovné zamyslenie na 34. nedeľu cez rok, Slávnosť Krista Kráľa, 21.11.2021

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
        Čím som starší, tým častejšie sa v spomienkach vraciam do svojho detstva a rodného domu. Vo svojich predstavách som v našej veľkej kuchyni. V...

Čítaj viac ...

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup