Milí veriaci!

Rozpis sv. omší v platnosti od 5. apríla 2022:

V nemocničnej kaplnke bývajú sv. omše v NEDEĽU o 10:30 hod.
Zatiaľ vzhľadom na epidemiologické opatrenia sú bohoslužby vyhradené len pre pacientov
a personál nemocnice a osoby zabezpečujúce bohoslužby.

Počas leta v mesiacoch júl / august môže byť nedeľná sv. omša presunutá na slávenie v sobotu večer o 17:00 hod.
(s platnosťou na nedeľu). Prípadné zmeny sú vždy ohlásené v oznamoch kaplnky a zverejnené vstupných dverách.


Zaopatrenie, sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor s nemocničným kňazom si môžete dohodnúť alebo
nahlásiť, a to buď na oddelení alebo priamo telefonicky kňazovi.

Kontakt: 0904 009 524
Nemocničný duchovný: páter Frank

Plagát na oddelenia

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup