Tak, ako anjeli zvestovali pastierom radostnú novinu o narodení prisľúbeného Mesiáša, podobne aj v našej farnosti sa deti spolu s niektorými dospelými i tento rok delili o túto radostnú zvesť s ostatnými veriacimi koledovaním Dobrej noviny. Každé pravidlo potvrdzuje výnimka. Hoci sa na slávnosť Božieho narodenia 25. decembra na mnohých miestach zachováva zvyk, že rodiny trávia čas spolu vo svojich príbytok, v našej farnosti je to naopak čas, kedy tieto rodiny navštevujú koledníci Dobrej noviny.Tak tomu bolo na našej filiálke v Nemčiciach, kde 10 detí a 6 dospelých navštívilo tradične niekoľko príbytkov, v ktorých sa spolu stretlo 20 rodín. Tie ich v tento výnimočný deň Narodenia Pána očakávali s otvorenou náručou. Keďže sú Nemčice obcou a ľudia sa tam väčšinou poznajú, návštevy boli priam rodinné. Všetci sa tešili a spolu s koledníkmi si zaspievali známe koledy. Deti zvestovali Dobrú novinu aj v Kostole Ducha Svätého na sviatok svätého Štefana po svätej omši, pri ktorej dostali požehnanie od výpomocného duchovného vdp. Andreja Guniša. Nemčičania podporili projekty Dobrej noviny aj počas Vianočných trhov, ktoré pripravuje organizácia "Nemčický dobrovoľník" v spolupráci s Obecným úradom. Tento rok sa na trhoch vyzbieralo 427,55 €.

Na sviatok prvého mučeníka 26. decembra koledovali zas koledníci v Topoľčanoch. Počas Adventného obdobia sa 26 detí, dospievajúcich a dospelých pripravovalo na zvestovanie radostnej správy o narodení Božieho Syna. Koledníci najskôr zakoledovali na záver svätej omše vo farskom kostole, ktorá býva o 9:00 a popoludní sa rozišli do jednotlivých domácností. Ešte najskôr zakoledovali kňazom a Jeruzalemským sestrám na farskom úrade a tiež sestričkám Vykupiteľkám v ich rehoľnom dome. Koledníci rozdelení do dvoch skupín navštívili spolu 14 domácností, v ktorých sa zišlo 24 rodín.

 

Ďakujeme všetkým veriacim za vrúcne prijatie koledníkov a taktiež za podporu projektov Dobrej noviny. Nemôžeme opomenúť i výborné pohostenie, ktoré ste pripravili vo Vašich príbytkoch. Nech Vám to všetko odplatí dobrotivý Pán Boh. Záver tejto dobrej noviny patrí básnickému črevu jednej našej mladej farníčky, ktorá zhrnula koledovanie v Topoľčanoch v krátkej básničke:

 

Na sviatok svätého Štefana sme sa k vám vybrali,

aby sme zopár euríčok pre deti v Sudáne vyzbierali.

Dvadsaťšesť sa nás pripravilo

a štrnásť domácnosti navštívilo.

Pri svätej omši sme zakoledovali,

radostnú novinu zvestovali.

Básničky, koledy a dobré jedlo,

veríme, že sa nám výborne viedlo.

Kňazi, sestričky a rodiny,

priniesli sme im dobré noviny.

Spolu sme si spríjemnili vianočný čas

a veríme, že o rok sa stretneme zas.

Pán Boh zaplať všetkým čo prispeli

a tak druhým ľuďom pomohli.

 

(DO-HB-SDZB)Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup