Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Kresťanský koučing /Kresťanskí lektori pre snúbencov/

Názov spoločenstva / zoskupenia

KRESŤANSKÝ KOUČING

Čo je kresťanský koučing ? Nie s každou vnútornou ťažkosťou sa musí človek obrátiť priamo na
psychológa. Často postačí stretnutie s vyškoleným koučom, ktorý vie pomocou rozhovoru
sprevádzať klienta pri pomenovaní jeho problému i následnom riešení. Kresťanský koučing je
premieňajúci, transformujúci rozhovor, ktorý vychádza z poznania, že všetci sme nástrojom v
Božích rukách a najdôležitejšie miesto má Boh. Koučing a kresťanstvo sa nevylučujú, naopak
koučovacie princípy a kresťanské presvedčenie sú v zhode.

Prečo kresťanský koučing?

Lebo chceme riešiť svoju životnú situáciu, pohnúť sa z miesta, rozhodnúť sa…v súlade s našou
vierou. Koučing využíva schopnosť človeka nahliadnuť do svojho vnútra vďaka otázkam „zvonka“
takým spôsobom, akým to sám od seba väčšinou nie je schopný urobiť. Všetky odpovede aj
riešenia našich situácií máme v sebe, niekedy veľmi hlboko a kresťanský koučing nám pomôže sa
ku nim dostať.

AKO prebieha kresťanský koučing?

Keď si vyberiete „svojho“ kresťanského kouča, kontaktujete ho mailom alebo telefonicky.
Kresťanský koučing je rozhovor formou otázok a odpovedí. Kouč pomáha koučovanému objaviť v
sebe pre neho tie najlepšie odpovede. Na rozdiel od svetského koučingu veríme v uzdravujúcu silu
Ducha Svätého.

KDE  prebieha kresťanský koučing?

Rozhovor prebieha na vzájomne dohodnutom pokojnom mieste a čase. Najčastejšie sa realizuje
cez SKYPE. Obvyklá dĺžka koučovacieho rozhovoru je do 60 min.

KEDY kresťanský koučing ?
Napr.:

- keď sa chcete pohnúť z bodu A do bodu B a neviete AKO
- keď sa potrebujeme pohnúť z miesta a neviete ani KDE ani AKO
- keď sa chcete správne rozhodnúť
- keď hľadáte odpoveď na dôležitú otázku
- keď si potrebujete upratať vo svojom vnútri, …

Kresťanský koučing môžu využiť  jednotlivci v rôznom veku, manželia, snúbenci, mladí ľudia v
rôznych životných situáciách.

Kresťanský kouč realizuje Poradenské centrum pre rodiny – Family Garden
v Bratislave: https://www.familygarden.sk/.

Medzi odborných garantov projektu patrí aj don Marián Valábek, SDB. Ak vás téma kresťanského
koučingu zaujala, máte otázky k téme, alebo máte záujem o prvú konzultáciu konkrétnej situácie –
s dôverou sa obráťte na niektorého z absolventov kresťanského koučingu.
Na vaše otázky radi zodpovieme. Môžete si vybrať ktoréhokoľvek kresťanského kouča na
https://www.krestanskykouc.sk/.

Kontakt:

Mgr. Ing. Martin Václav - krestansky kouc
E-mail: martin.vaclav.to@gmail.com
Mobil: 0903 88 08 71
Skype: Martin Václav

KRESŤANSKÍ LEKTORI PRE SNÚBENCOV
O kurzoch pre snúbencov:

Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na manželstvo si môžu vybrať z rôznych možností príprav, ktoré sú
podmienkou pre prijatie sviatosti manželstva v katolíckom kostole.

Čo sú kurzy prípravy na manželstvo?

Kurzy prípravy na manželstvo v ponuke Rady KBS pre rodinu patria do obdobia tzv. blízkej prípravy.
Tieto kurzy sú dôležitým stupňom bezprostrednej prípravy na manželstvo - teda tej, ktorá
pozostáva predovšetkým zo spísania zápisnice a z liturgickej prípravy na obrad. Blízka príprava je
preto dlhšia, aby sa mohla dotknúť viacerých tém, týkajúcich sa manželstva a aby mohla nadviazať
na vzdialenú prípravu, ktorú poskytuje rodina, škola i spoločnosť.

Formy kurzov
Aby boli kurzy dostupné pre všetkých z hľadiska miesta a časových možností je možné absolvovať
ich v troch rôznych formách. Z týchto si môžu nájsť tú svoju študenti, zamestnaní i žijúci v
zahraničí. Každá forma kurzu má svoje špecifiká:

večerný kurz: prebieha vo väčších mestách zväčša v pracovné dni vo večerných hodinách. Kurz
tvorí 9 večerov po 1,5 hod. Stretnutia sa konajú po pracovnej dobe. Je vhodný pre páry, ktoré
študujú alebo pracujú v meste, kde sa kurz organizuje.

celodenný kurz: sa koná v tri po sebe idúce soboty alebo nedele od rána do podvečera. Môže byť
vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej
vzdialenosti od miesta konania kurzu.

víkendový kurz: zaberá jeden predĺžený víkend. Koná sa zväčša na miestach, kde je vhodné
ubytovacie zariadenie. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí
programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre
tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny.

Kto kurzy zabezpečuje
Realizáciou tohto projektu bola Konferenciou biskupov Slovenska poverená Rada KBS pre rodinu.
Tím, ktorý kurz vedie vo farnosti je teda tvorený kňazom a animátorským manželským párom. Na
rôzne témy si tím prizýva ďalšie manželské páry alebo odborníka (psychológa, lekára alebo
pedagóga), prípadne ak je skupina väčšia,  sú k dispozícii ďalšie manželské animátorské páry.

Kto kurzy zabezpečuje v Topoľčanoch a Topoľčianskom dekanáte
Celý tím zastrešujú páni farári z topoľčianskych farností Nanebovzatia Panny Márie a sv. Gorazda.
Moderátorským párom v tomto období sú manželia Václavoví (Jarka a Martin). Animátorské
spolupracujúce manželské páry sú: manželia Laudonoví (Evka a Peter), Marekoví (Betka a Ján),
Justoví (Andrea a Peter), Frankoví (Marta a Ladislav), Svitanoví (Katka a Radoslav), Halmoví
(Kristína a Lukáš) a ďalší podľa potreby. V tíme spolupracuje psychologička PhDr. Jarmila Pilková.

logo spoločenstva

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup