TERAJŠIE SÍDLO:

Rímskokatolícka cirkev
Dekanát Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany

Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Bližšie info: http://www.biskupstvo-nitra.sk/dieceza/dekanaty-farnosti/


ERB DEKANÁTU TOPOĽČANY  

Jacovce
Farnosť: Božieho milosrdenstva (6.7.2003)
Telefón: 0903 983 900
Adresa: Farská 297/22, 956 21 Jacovce
e-mail : jacovce@nrb.sk
JACOVCE / Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany


Čítaj viac
Krušovce
Farnosť: Narodenia Panny Márie (1240)
Telefón: (038)531 11 30
Adresa: Štefániková 119, 956 31 Krušovce
e-mail : krusovce@nrb.sk
KRUŠOVCE / Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Solčianky


Čítaj viac
Ludanice
Farnosť: Najsvätejšej Trojice (1761)
Telefón: (038) 530 06 11
Adresa: Nám. Najsvätejšej Trojice 23/2
956 11 Ludanice
e-mail : ludanice@nrb.sk
web: http://www.obecludanice.sk
LUDANICE / Dvorany nad Nitrou, Kamanová,
Mýtna Nová...
Čítaj viac
Malé Hoste
Farnosť: sv. Martina
Telefón: (038)769 51 14
Adresa: Malé Hoste 35, 956 37 Zlatníky (pri Bánovciach)
e-mail : male.hoste@nrb.sk
MALÉ HOSTE / Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky


Čítaj viac
Nadlice
Farnosť: Nepoškvrneného počatia Panny Márie (1880)
Telefón: (038)542 43 18
Adresa: Nadlice 32, 956 32 Nadlice
e-mail: nadlice@nrb.sk
web: www.nadlice.fara.sk
NADLICE / Livina, Livinské Opatovce, Rajčany

Čítaj viac
Šišov
Farnosť: Povýšenia sv. Kríža (1780)
Telefón: (038)769 61 44
Adresa: Šišov 48, 956 38 Šišov
e-mail: sisov@nrb.sk
ŠIŠOV / Chudá Lehota, Libichava, Norovce


Čítaj viac
Prašice
Farnosť: sv. Jakuba staršieho (1758)
Telefón: (038)539 12 35
Adresa: 1. mája 177, 956 22 Prašice
e-mail : prasice@nrb.sk
PRAŠICE / Nemečky, Tvrdomestice


Čítaj viac
Topoľčany
Farnosť: Topoľčany
Kostol: Nanebovzatia Panny Márie
Telefón: (038)532 63 02
Adresa: Nám. M. R. Štefánika 61, 955 01 Topoľčany 1
e-mail : topolcany.fara@gmail.com
web: www.topolcany.fara.sk
TOPOĽČANY / Nemčice


Čítaj viac
Závada
Farnosť: sv. Michala Archanjela (1808)
Telefón: (038)539 03 32
Adresa: Závada 263, 955 01 Topoľčany 1
e-mail: zavada@nrb.sk
web: zavada.nrb.sk
ZÁVADA / Podhradie, Velušovce, Záhrady


Čítaj viac

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup