Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Modlitby matiek vznikli v roku 1995 v Anglicku, keď dve staré mamy Veronica a je švagriná Sandra
pocítili túžbu nanovo odovzdať Bohu svoje deti, vnúčatá. Bez akejkoľvek reklamy sa rozšírili do
celého sveta. V Topoľčanoch sa hnutie Modlitby matiek (MM) modlia od roku 1997. Modlíme sa
v malých skupinkách vždy ten istý deň a tú istú hodinu, odovzdávame do Božích rúk seba, svoje
deti, vnúčatá, naše rodiny, kňazov. Spiritualitou MM je úplné odovzdanie sa... Našim vzorom je
Panna Mária a jej materstvo. V modlitbách sa spájame s mamami celého sveta.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Celkovo sa mamy modlia asi v 150 krajinách sveta. V Topoľčanoch sa modlí v skupinkách cca 25
mám + 10 matiek vo farnosti sv. Gorazda a aj v okolitých dedinách sa modlia mamy.

Kto je zodpovedná osoba(y) (vedúci):

Zakladateľkou hnutia MM je Veronica Wiliams z Anglicka.
Slovensko má taktiež svoju národnú koordinátorku.

Kontakt:

Zodpovednou osobou za mamy v Topoľčanoch je oblastná koordinátorka Jaroslava Václavová,
mail: vaclavovaj@gmail.com telefón: 0908205026

Zodpovedná osoba za miestnosť č. 6 v pastoračnom centre: Andrea Martvoňová,
mail:ada.martvonova@centrum.sk telefón: 0905883419

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

MM využívajú miestnosť č. 6 v pastoračnom centre na prvom poschodí

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Pondelok – 17. hod.
Utorok – 17. hod. a 19.15 hod. /po skončení sv. omše/
Streda – 8.45 hod. /po skončení sv. omše/

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Posledný víkend /piatok, sobota, nedeľa/ v mesiaci január, marec, jún a september mávame
v kostole po večerných sv. omšiach modlitbové trojdnie MM. Taktiež sa v rámci našej farnosti
zapájame do modlitbových akcií a charitatívnych projektov, mnohé maminy sa modlia aj
v Ružencovom bratstve, či prijímajú vo svojich domovoch podomovú Pannu Máriu a tiež
upratujeme kostol. Viac: www.modlitbymatiek.sk

logo spoločenstva

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup