Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Komunita sv. Egídia

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Komunita vznikla v Topoľčanoch pred 7. rokmi, kedy sme si s partiou stredoškolákov povedali, že
nám nie je lahostajná situácia chudoby v našom meste a zároveň chceme žiť praktickým spôsobom
evanjelium.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

12 členov, 4 členov z farnosti Topoľčany

Kontakt:

Šimon VARGA ( simon.varga123@gmail.com, 0948 128 747 )
Mirka ČULAGOVÁ ( mirkaculagova@gmail.com, 0902 214 584 )

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Family room na prízemí

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Piatok (v párnych týždňoch) 14:00- 17:30, príležitostne prvá sobota v mesiaci 16:30- 20:00

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

- každý týžden v piatok služba ľuďom na ulici
- niektorú sobotu v mesiaci modlitby za mier v kostole

Vlastný oficiálny text:

Komunita Sant'Egidio je laické spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v roku 1968 v Ríme, ako pokus
skupiny študentov postaviť  na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium v prednostnom vzťahu s
chudobnými. Odvtedy sa Komunita rozšírila do viac ako 70 krajín sveta a získala mnohé ocenenia
za prácu s chudobnými a za mier. Komunita stojí na troch pilieroch, ktorými sú:

1. Modlitba; 2. Služba; 3. Spoločenstvo

Modlitba je pre nás najdôležitejším pilierom, pretože z našej modlitby a z nášho vzťahu s Bohom
vychádza aj naša služba. Slúžime všetkým chudobným ľuďom - chudobným nielen finančne, ale aj
chudobným na priateľov. Naša služba v Topoľčanoch spočíva predovšetkým v službe ľuďom žijúcim
na ulici.

Okrem Topoľčian funguje Komunita aj v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a Ružomberku.
V Bratislave, kde pôsobíme od roku 2008 okrem služby chudobným, slúžime aj starým ľuďom v
domove dôchodcov a v útulku pre chorých ľudí, ktorí nemajú nikoho.
Vojna je matkou chudoby, a práve preto sa v Komunite venujeme aj týmto témam. Prvým krokom,
ktorý môžeme proti vojnám vo svete spraviť, je modliť sa. Druhým je skončiť vojnu vo svojom srdci
a tým tretím je vyjsť z kostola a ísť svedčiť, pretože za každé násilie a vojnu vo svete môže len
nevedomosť a ľahostajnosť.

Stretávame sa každý piatok o 14:30h vo farských priestoroch a každú prvú sobotu v mesiaci sa o
18:00h vo farskom kostole modlíme za mier. Príď za nami! Tešíme sa na teba. Viac:
https://www.santegidio.sk
Komunita Sant'Egidio je laické katolícke spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v roku 1968 v Ríme, ako pokus skupiny študentov postaviť  na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium v prednostnom vzťahu s chudobnými. Odvtedy sa Komunita rozšírila do viac ako 70 krajín sveta a získala mnohé ocenenia za prácu s chudobnými a za mier. 

Komunita stojí na troch pilieroch, ktorými sú:

1. Modlitba
2. Služba
3. Spoločenstvo
 
           Modlitba je pre nás najdôležitejším pilierom, pretože z našej modlitby a z nášho vzťahu s Bohom vychádza aj naša služba. Slúžime všetkým chudobným ľuďom - chudobným nielen finančne, ale aj chudobným na priateľov. Naša služba v Topoľčanoch spočíva predovšetkým v službe ľuďom žijúcim na ulici, ktorých, žiaľ, nie je málo. Ako spoločenstvo fungujeme na dvoch úrovniach: tá prvá je v našom meste, kde si spolu sadneme a sme spolu vždy po službe a tá druhá je medzinárodná, pretože sa niekoľkokrát do roka stretávame a navštevujeme aj s našimi priateľmi z Česka, Maďarska, Poľska a iných krajín. 

         Okrem Topoľčian funguje Komunita aj v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. V Bratislave, kde pôsobíme od roku 2008 okrem služby chudobným, slúžime aj starým ľuďom v domove dôchodcov a v útulku pre chorých ľudí, ktorí nemajú nikoho. 

         Vojna je matkou chudoby, a práve preto sa v Komunite venujeme aj týmto témam. Prvým krokom, ktorý môžeme proti vojnám vo svete spraviť, je modliť sa a veriť. Druhým je skončiť vojnu vo svojom srdci a tým tretím je vyjsť z kostola a ísť svedčiť, pretože za každé násilie a vojnu vo svete môže len nevedomosť a ľahostajnosť. 

         Stretávame sa každý piatok o 14:30h na fare. Príď za nami! Tešíme sa na teba.

logo spoločenstva

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup