Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Deti viery z komunity Útecha

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Marec 2010. Prvé deti mali 6 rokov, keď sa začali modliť. Postupne, ako rástli, vznikli dve
skupiny (mladšie a staršie deti). Bolo nás okolo 15. V súčasnosti sa modlia iba staršie deti.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:
V súčasnosti sa stabilne modlí 5 dievčat. Všetky sú z našej farnosti.

Kontakt:
Soňa Fabíková, 0905 716 553, sonafabikova@gmail.com

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

„Ú-čko“ – 1. poschodie.

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Vo štvrtok 17-18 h. V čase prázdnin je to na dohode. Vtedy (niekedy) meníme aj deň.

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Mládež sa zapája do koledovania Dobrej noviny. Sú členkami spevokolu. Pomáhajú pri
výrobe charitných tovarov na vianočný trh. Prinášali obetné dary v krojoch na púť.

Vlastný oficiálny text:

Deti viery sú súčasťou komunity Útecha, kam patria aj Modlitby matiek a Modlitby otcov.
Spiritualitou hnutia je úplná odovzdanosť Pánovi. Modlia sa deti od škôlkarov až po mladých na
stredných školách. Učia sa spoznávať Sväté písmo, vytvárajú si osobný vzťah s Bohom a navzájom
medzi sebou. Vznikajú priateľstvá a zakusujú silu modlitby.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup