RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

3. pôstna nedeľa
Evanjelium podľa Jána
Jn 2, 13-25

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Nový obraz našej Sedembolestnej

V tomto roku 2024 si budeme pripomínať a sláviť 170 rokov od slávnostného okamihu korunovácie sochy našej topoľčianskej sochy Sedembolestnej Panny Márie. Osadenie dvoch vzácnych korún na obe postavy Ježiša Krista i Panny Márie môžeme na našom súsoší vidieť dodnes. Slávnostná udalosť korunovácie bola priamo na topoľčianske hody a to 15. augusta roku 1854. Pre túto príležitosť prišiel priamo do Topoľčian vtedajší ostrihomský arcibiskup - prímas a neskorší kardinál Ján Krstiteľ Scitovský, ktorý pri slávnostnej bohoslužbe za účasti veľkého...

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

Vianočný obed pre núdznych ľudí

Komunita Sant Egidio v spolupráci s mestom Topoľčany a mestskou rímskokatolíckou Farnosťou Topoľčany prichystala dňa 23.12.2023 v Dome kultúry v Topoľčanoch pre chudobných a núdznych Vianočný obed. Komunita Sant Egidio...

Čítaj viac ...
Naši koledníci z Nemčíc v Nitre

V nedeľu 10.12.2023 sa deti z našej filiálky Nemčice zúčastnili vysielacej sv. omše pre koledníkov Dobrej noviny v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Sv. omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam...

Čítaj viac ...
TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ 2023

V uplynulých dňoch pred slávnosťou Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme prebiehal Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý organizovala Rada pre mládež a univerzity KBS pri príležitosti 38. svetového...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

3. pôstna nedeľa

Dátum: 03. marec 2024
Liturgická farba: Fialová
Liturgický rok: 2024B2

Myšlienka dňa

Požehnaný Nový rok 2014 všetkým návštevníkom našej farskej stránky! Veľa šťastia, radosti a pokoja do každého nového dňa!

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup