RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období
Evanjelium podľa Matúša
Mt 11, 28-30

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Relikviár sv. Floriána + stretnutie so spevokolom

Každá farnosť v diecéze má určený niektorý deň v kalendárnom roku, kedy sa v jej farskom kostole má konať Deň farskej poklony. Naša Farnosť má každoročne predpísaný deň, ktorým je 4. júl. Takto aj tohto roku 2024 sme pripravili slávnostnejšiu formu farskej poklony, hoci zhodou okolností to tento rok bolo práve vo štvrtok, kedy každý týždeň máme vo štvrtok celodennú poklonu. Predsa len, slávnostnejšia forma zvýraznila tento adoračný okamih. Dvanásť sviec - ako bolo apoštolov, horelo okolo obetného stola, kde...

Čítaj viac ...
Pamätná tabuľa na obnovenej časti farského pastoračného centra

Na jar tohto roku 2024 sme sa po dlhoročnom uvažovaní a rozhodovaní podujali renovovať poslednú nedokončenú časť Farského pastoračného centra. Bol to cez dve poschodia vysoký roh budovy vo vnútornom nádvorí fary, ktorý sa nestihol spraviť pri generálnej renovácii, ktorou fasáda danej budovy pred niekoľkými rokmi prešla. Len strohý pohľad na túto časť budovy nejako neurgovala, že by bolo potrebné ju renovovať. Čo nás však presvedčilo a nadmieru aj nepríjemne prekvapilo bolo, že najvrchnejšia dosť značná časť fasády vôbec už...

Čítaj viac ...
DOMa NA SKALkE! - stretnutie mladých 23.-25.8.2024

Diecézna svätyňa na Skalke pri Trenčíne pozýva všetkých mladých na spoločné zábavno-vzdelávacie a duchovné stretnutie s názvom DOMa na SKALkE, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.-25. augusta 2024. Záujemci sa môžu prihlásiť do 31. júla 2024. Záujemci podrobnosti o kontaktoch, prihlásení, účastníckom poplatku a bohatom programe nájdu na plagáte v kostolnej výveske alebo po rozkliknutí tohto článku.

Čítaj viac ...
Prvé sväté prijímania v našej farnosti

Posledné týždne našu farnosť charakterizovala veta, ktorá parafrázuje slová Pána Ježiša z Lukášovho evanjelia: „Nechajte maličkých prichádzať ku mne.“ Štyri soboty totiž patrili slávnostiam Prvých svätých prijímaní, ktoré sa konali v našom Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie. Celkovo 183 detí, prevažne z našej farnosti, po prvý krát prijalo do svojich sŕdc Telo Pána Ježiša v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. V poradí prvú slávnosť mala v sobotu 18. mája cirkevná Základná škola sv. don Bosca a viedol ju pán kaplán Martin. Zúčastnilo...

Čítaj viac ...
Protipožiarna kontrola a revízia bleskozvodov

Po požiarnych nešťastiach, ktoré boli v uplynulom čase v Banskej Štiavnici a na hrade Krásna Hôrka, inicioval Pamiatkový úrad cez Hasičský zbor kontrolu protipožiarnej ochrany na vybraných historických objektoch, ktoré sú Národnými kultúrnymi pamiatkami Slovenskej republiky. V predchádzajúcich týždňoch takto prešli úradnou kontrolou aj náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie a budova nášho Rímskokatolíckeho farského úradu v Topoľčanoch. Kontrolovali sa všetky hasiace prístroje, hydranty, označenia únikových východov, požiarna kniha i kontrola komínov a revízia bleskozvodov. Svojou fyzickou kontrolou prešiel taktiež...

Čítaj viac ...
Výberové konanie CZUŠ sv. Lukáša Topoľčany

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu PaedDr. Petrom Buranským, v zmysle platnej legislatívy, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, Stummerova 20, 955 01 Topoľčany
Výberové konanie CZUŠ TO - vyhlásenie jún 2024.pdf

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

Požehnanie motoriek v Topoľčanoch

Zahájenie motosezóny 2024 prinieslo v uplynulom čase viaceré hodnotné akcie. Najskôr organizátor podujatí MotoŽochár organizoval 27. apríla 2024 na hlavnom topoľčianskom námestí Darcovskú kvapku krvi. Mnohí v ten deň darovali...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období

Dátum: 18. júl 2024
Liturgická farba: Zelená
Liturgický rok: 2024B2

Myšlienka dňa

Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti.

Benedikt XVI.

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup