Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Spoločenstvo Modlitby za kňazov.

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti:

Pôsobíme vo farnosti od roku 2018 s pravidelnými dvojtýždennými stretnutiami v pondelok po
večernej sv. omši. Poväčšine zostávame zhromaždení v kostole v sprievode pána kaplána, ktorý ak
mu to povinnosti dovolia, nás sprevádza pri modlitbe s vyloženou sviatosťou oltárnou. Keď p.
kaplán nemôže, stretáme sa vo Family centre. Počas asi 40 – min. stretnutia (v kostole) sa modlíme
k Pánu Bohu v Oltárnej sviatosti a svoje prosby a striktne katolícke modlitby pretkávame
s kristocentrickými mariánskymi modlitbami, ktoré upriamujú našu pozornosť na sviatostného
Dôvodom vyloženia sviatosti oltárnej je zároveň aj korunka k B. milosrdenstvu, ktorú sa počas
vyloženia modlíme a obetujeme za duše zosnulých kňazov trpiacich v očistci, nakoľko na takéto
prevedenie modlitby pp. František udelil aj plnomocné odpustky pre zosnulých.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Asi 15 a z toho všetci sú z našej farnosti.

Kontakt:

Daniela ( mail: danina13@azet.sk )

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Family centrum

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

každý druhý pondelok po večernej sv. omši v kostole alebo Family centre.
Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):
všestranná pomoc podľa požiadaviek či už pri organizácii púte, upratovanie kostola...

Vlastný oficiálny text:

Spoločenstvo Modlitby za kňazov charakterizuje úprimná vďaka Pánu Bohu za to, že rukami kňazov
zostáva vo sviatostiach medzi nami. Túto vďačnom prejavujeme aj modlitbou za Pánových
služobníkov – tých, čo sú prítomní v našej farnosti, ale i kňazov vo svete, nové povolania
i zosnulých kňazov. Naše spoločenstvo charakterizuje túžba zostať vďační a verní Kristovi skrze
svätú Katolícku cirkev pod striktným vedením Panny Márie – Príčiny našej radosti.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup