Táto stránka bude venovaná aktuálnemu dianiu vo filiálke Nemčice.

Milión detí sa modlí ruženec

Deti v Nemčiciach sa 18.10.2022 zapojili do celosvetového podujatia "Milión detí sa modlí ruženec" za jednotu a mier vo svete.

Čítaj viac ...
Naše poďakovanie za úrodu v Nemčiciach (14.9.2022)

Po sviatku Povýšenia svätého Kríža (14.9.) v ďalšom nastávajúcom týždni sa v Cirkvi dni streda, piatok a sobota ponúkajú pre slávenie dní, ktoré poznáme pod názvom Jesenné kántrové dni....

Čítaj viac ...
Skončená generálna oprava organa v Nemčiciach

Po jedenástich mesiacoch námahy sa v piatok 18.12.2020 skončili práce generálnej opravy organa v našej filiálke Nemčice. Tieto práce sa začali v januári 2020, kedy organ bol postupne demontovaný, čistený...

Čítaj viac ...
Vďakyvzdanie za úrodu v Nemčiciach (27.9.2020)

Na jar v mnohých farnostiach tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sa konajú tzv. prosebné dni. Ľudia nielen v Božích chrámoch sa modlia a prosia o požehnanie siatin a novej...

Čítaj viac ...
POSTUP PRÁC NA GENERÁLNEJ OPRAVE ORGANA V NEMČICIACH

Dňa 16. januára 2020 bola podpísaná Zmluva o dielo generálnej opravy organa v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach medzi Farnosťou Topoľčany a organárom Jánom Novákom. Celá zmluva aj s prílohou...

Čítaj viac ...
Poďakovanie za úrodu

Vďakyvzdanie za úrodu vo filiálke Nemčice začalo pred sv. omšou modlitbou slávnostného ruženca a ďakovnou modlitbou veriacich: Všemohúci Bože, cez požehnané kňazské ruky nášho duchovného otca Ti prinášame a obetujeme...

Čítaj viac ...

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup