Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

eRko Topoľčany

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

eRko pôsobí v TO veľa rokov (možno okolo 10).

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Oficiálne 10, ale je ich viac – okolo 15 (5 vedúcich, 10 detí), ale mení sa to. Dvaja vedúci nie sú
topoľčianski farníci, inak sú všetci zvyčajne z TO a okolia.

Kontakt:

erko.topolcany@gmail.com

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

eMko

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

- Nedeľa 10:00 – 11:30
- Cez advent – Dobrá novina – nedeľa cca 14:00 – 15:00 (mení sa to)

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Zvyčajne každý týždeň v nedeľu o 10:00 máme stretká v eMku (stretká vždy vyhlasujeme na omši
o 9:00). Iné aktivity sú zvyčajne vyhlásené dopredu s časom a miestom.

Vlastný oficiálny text:
Sme otvorené detské spoločenstvo eRko, ktoré funguje po celom Slovensku. Radi privítame každé
dieťa ma stretkách v nedeľu o 10:00 i na iných akciách, ktoré usporadúvame. Na stretku je veľa
hier, rozprávania sa a radosti. ☼

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup