Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Ružencové bratstvo

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Ruženec Panny Márie, ktorý prijal sv. Dominik, si bratia dominikáni chránili celé storočia ako
posvätné dedičstvo. Pápež sv. Pius V., dňa 5.septembra 1569 ich poveril, aby rozširovali
ružencové bratstvá. Cieľom ružencového bratstva je šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii
prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. V našej farnosti bolo ružencové bratstvo
obnovené 1.1.2005 a vtedy sme dostali i Zakladaciu listinu, ktorá je uložená na farskom
úrade. Hoci máme aj historickú fotografiu z r. 1902 (viď foto) venovania depozitáru v kostole od veľko-
topoľčianskeho ružencového spolku (pozn. Veľké Topoľčany – pôvodný názov Topoľčian).

Mariánske kňazské hnutie vzniklo v roku 1972 vo Fatime inšpiráciou dona Gobbiho-
talianskeho kňaza. Cieľom MKH je šíriť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie vo
forme večeradiel. Oficiálne na Slovensku vzniklo v roku 1990. V Topoľčanoch bolo prvé
Celoslovenské večeradlo v roku 2011 a druhé Celoslovenské večeradlo  2014. Od roku 2011
mávame pravidelne Fatimské večeradlo každú prvú sobotu vo Farskom kostole: modlitba
posvätného ruženca a zasvätenie sa Panne Márii a každého trinásteho v kláštornej kaplnke
sv. Alžbety ako poďakovanie a sľub modlitby...

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

V súčasnosti je 160-členov a sú z našej farnosti.

Kontakt:

Erika Šišmičová ( sismic.erika@gmail.com , +421 904 440 513 )
( drahomira.kroslakova@gmail.com , +421 918 512 495 )

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Family centrum

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

4-5x do roka-stretnutie s členmi

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Každý deň okrem štvrtku modlitba posvätného ruženca, večeradlá, každú prvú sobotu má
horliteľka ruže stretnutie so svojimi členmi-výmena tajomstiev, 1-dňová púť na pútnické
miesta.„Ruženec je najlepším prostriedkom na dosiahnutie dvojakého cieľa:
dobre sa modliť a správne žiť.“


Ružencové bratstvo je združenie živého, svätého a večného ruženca,ktoré ma výrazne mariánsky charakter.
Obnovené bolo 1.-vého januára 2005 z iniciatívy farníkov a Dominikánskeho mariánskeho centra. Prvé semienko ruž. bratstva už zasiali naši rodičia a starý rodičia avšak od januára bolo obnovene a vytvorilo sa 9-ruží. Každá ruža má svojho horliteľa a 20 členov.

Podmienky člena je pomodliť sa jeden desiatok posv. ruženca s úmyslom za sv.otca, rehoľu dominikánou, za farnosť, kňazske a reh. povolanie. Členovia sa schádzajú každú prvú sobotu v mesiaci na sv.omši a Fatimského večeradla-kde si menia kartičky-cedulky.

Na tomto stretnutí by sa mal zúčastniť každý člen ružencového bratstva. Nech modlitba posvätného ruženca prispeje k našej väčšej láske k Ježišovi a Márii. Nech oroduje za nás Panna Mária-Nevesta Ducha Svätého, aby sme sa s ním naplnení správne rozhodli vo všetkých životných situáciách a okolnostiach, aby bolo vidieť že patríme Ježišovi a Márii.

Za ružencové bratstvo dekanátna horliteľka: Krošláková Drahomíra

logo spoločenstva

Naše aktvity

Prehľad diania v našom spoločenstve ...

Korene vzniku ružencového bratstva

Korene vzniku ružencového bratstva siaha hlboko do minulosti, prakticky do polovice 13.storočia, keď podľa legendy modlitbu posvätného ruženca prijal od Panny Márie sv.Dominik, zakladateľ rodiny dominikánov, ako účinný prostriedok rozjímania...

Čítaj viac
Bolestný ruženec

ktorý sa pre nás krvou potil
ktorý bol pre nás bičovaný
ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
ktorý pre nás kríž niesol
ktorý bol pre nás ukrižovaný

Čítaj viac
Slávnostný ruženec

ktorý slávne z mŕtvych vstal
ktorý slávne na nebesia vstúpil
ktorý nám Ducha Svätého zoslal
ktorý ťa, Panna, do neba vzal
ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Čítaj viac
Ruženec svetla

ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
ktorý...

Čítaj viac
Radostný ruženec

ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila
ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
ktorého si, Panna, v chráme obetovala
ktorého si,...

Čítaj viac
Rosa Mystica, Vznešená pútnička

V Montichiari v Taliansku sa Panna Mária začala zjavovať v r. 1946 prostej, vtedy 36-ročnej, slobodnej žene – Pierine Gilliovej (1911-1991). Pierina bola v tom čase pomocnou ošetrovateľkou v nemocnici....

Čítaj viac
Ruženec, reťaz duchovných ruží

Mesiac október má v liturgickom kalendári prívlastok ružencový. Je to preto, že to bolo práve v októbri r. 1571, čo v známej bitke pri Lepante kresťanské vojská zastavili inváziu Turkov...

Čítaj viac

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup