Zahájenie motosezóny 2024 prinieslo v uplynulom čase viaceré hodnotné akcie. Najskôr organizátor podujatí MotoŽochár organizoval 27. apríla 2024 na hlavnom topoľčianskom námestí Darcovskú kvapku krvi. Mnohí v ten deň darovali nezištne pre zdravotníctvo tú najvzácnejšiu tekutinu, ktorou je ľudská krv.
O týždeň neskôr v sobotu 4. mája 2024 bol na futbalovom štadióne v Topoľčanoch zraz motorkárov. Toto podujatie bolo spojené s kultúrnym a spoločenských programom. Súčasťou tohto podujatia bol rovnako obrad požehnania motoriek, bicyklov, trojkoliek, štvorkoliek a skútrov (viď foto galériu). Veľmi vzorovo usporiadané a do línie zoradené k tejto duchovnej pobožnosti boli všetky tam prítomné dopravné prostriedky.
Náš topoľčiansky pán dekan-farár najskôr všetkých srdečne pozdravil a poďakoval sa za milé pozvanie. Následne vzýval sv. Krištofa i sv. Floriána - ktorý v ten deň ako patrón mesta Topoľčany mal svoj sviatok, aby Božie požehnanie a ochrana Panny Márie sprevádzala všetkých, ktorý prítomné dopravné prostriedky budú používať. Žehnajú prešiel popri všetkých "nastúpených" dopravných prostriedkoch, pri ktorých stáli ich majitelia a blahodarne ich kropil svätenou vodou. V závere pán dekan všetkým zaželal veľa šťastných kilometrov a krásne okamihy z každej trasy. Do pozornosti tiež dal aj Púť motorkárov, ktorá sa každoročne na začiatku i na konci sezóny koná na Studničke pri obci Pozba (neďaleko Podhájskej).
I toto podujatie motorkárov bolo krásnym a takisto duchovným zahájením motosezóny 2024. Nech teda všetkých účastníkov dopravnej premávky ochraňuje Božie požehnanie i mocné orodovanie Panny Márie a nebeských patrónov.
(Foto: Peter Faltys; text: DA)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup