V priebehu roka 2023 sme ako Farnosť Topoľčany prevzali pod správu a starostlivosť hrob rehoľného pátra kňaza Eleka (Alexius) Jána Miškoviča, OCist (*16.2.1846, Veľké Topoľčany - + 1.7.1925, Topoľčany). Jeho hrob sa nachádza hneď ako prvý v rade napravo za centrálnym krížom na topoľčianskom Starom cintoríne (D/1/1A). Jedná sa o takmer storočný hrob, nakoľko páter Elek zomrel v roku 1925. Zub desiatich desaťročí sa značne podpísal na tomto hrobe a najmä na jeho pomníku. Vytesaný text a písmo na pomníku bolo už nečitateľné. A pomník bol viditeľne bez kamenného kríža, ktorý tam už nebol a na pomníku chýbal.
Dali sme si predsavzatie, že v priebehu roku 2024 tento jeho zanedbaný hrob a pomník obnovíme. A tak v priebehu apríla 2024 sme podnikli práce spojené s touto obnovou. V kamenárstve KBT v Hubine sme dali vyrobiť podľa žiadaných rozmerov pomníka náhradný kríž. Potom prišla na rad obnova a očistenie pomníka. Následne murárske práce vyspravenia rozpadnutých častí na hrobe a pomníku. Pokračovalo sa leštením pomníka a osadením novovyrobeného kamenného kríža. A v závere napokon sa spravilo zlátenie 21 karátovým plátkových zlatom textu a písma, ktoré sú na pomníku.
Vďaka práci odborných majstrov je hrob pátra kňaza Eleka Jána Miškoviča, OCist. opätovne obnovený. Tešíme sa tomu, že sme mohli opäť dať jeho hrob do adekvátnej krásy. Súčasne k tomuto článku pridávame preklad maďarského textu, ktorý je na samotnom pomníku a prinášame taktiež foto archív z celého procesu obnovy tohto hrobu a pomníka. (DA)
Preklad do slovenčiny textu na pomníku:


Tu očakáva blažené vzkriesenie
v Pánu Bohu zosnulý
MISKOVICS ELEK
kňaz cisterciánskeho rádu
a v Jágri profesor.
Narodený 16. februára 1846
Zosnulý 1. júla 1925
NECH ODPOČÍVA V POKOJI !

Životopis:

Ján Miškovič (maď. Miskovics) sa narodil 16. februára 1846 vo vtedajších Veľkých Topoľčanoch. Bol synom rodičov Jána a Márie rodenej Pavlovičovej. Ako sedemnásťročný dňa 17.9.1863 vstúpil do rehoľného Cisterciánskeho rádu - čo je reformná obdoba rehole benediktínov. Svoje rehoľné sľuby zložil 27.8.1869 a prijal rehoľné meno Elek (v preklade Alexius), ktoré používal až do konca svojho života.
Mesiac po zložení rehoľných sľubov bol 22. septembra 1869 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako profesor na gymnáziu v Jágri (v terajšom Maďarsku). A bol tiež prior (predstavený) v tamojšom cisterciánskom kláštore. Na sklonku svojho života prišiel na odpočinku do svojho rodiska do Topoľčian. Zomrel dňa 1. júla 1925. Pochoval ho dňa 3. júla 1925 vtedajší topoľčiansky farár-dekan Mons. Michal Bubnič a to na Starom cintoríne v Topoľčanoch . Miesto jeho hrobu sa nachádza hneď napravo za centrálnym krížom (hrobové miesto: D / 1 / 1A).
Páter Elek (Alexius) Ján Miškovič, OCist - nech odpočíva vo svätom pokoji. R.I.P.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup