Kostol Topoľčany

Rozpis sv. omší

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

 • v pracovné dni: (Po, Ut, St, Št) 6:30, 8:00, 18:30
 • v pracovné dni: (Pia) 6:30, 11:30, 18:30
 • v sobotu: 8:00, 18:30
 • v nedeľu: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 18:30
 • prikázaný sviatok v pracovný deň: 6:00, 8:00, 11:30, 17:00, 18:30
 • cirkevná slávnosť počas dňa pracovného pokoja: 6:30, 8:00, 10:30, 18:30
 • štátny sviatok v týždni: 8:00, 18:30
 • prípadná zmena je ohlásená v aktuálnych farských oznamoch
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia je každý deň (vrátane nedelí) vždy pol hodinu pred začiatkom každej sv. omše. Spovedať bude vždy ten kňaz, ktorý bude sláviť následne svätú omšu.
Kostol Nemčice

Rozpis sv. omší

Kostol Ducha Svätého v Nemčiciach

 • v stredu (okrem letných prázdninových mesiacov júla a augusta) a piatok o 18:00 (poprípade o 18.30 hod.)
 • v nedeľu: 9:00
 • prikázaný sviatok v pracovný deň: 18:00
 • prípadná zmena je ohlásená v oznamoch filiálky Nemčice

Nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva

- v nedeľu: 10:30 hod.
- v júli a auguste môže byť nedeľná sv. omša presunutá z nedele na sobotu o 17:00 hod.
- prípadná zmena je ohlásená v oznamoch nemocničnej kaplnky
- prikázaný sviatok v pracovný deň: v oznamoch kaplnky
- sviatosť zmierenia je pred sv. omšou
- kontakt: 0904 009 524 - nemocničný duchovný: páter Frank


K

Do kostola

E

Eucharistická adorácia

R

Modlitba ruženca

M

Mariánske večeradlo

P

Modlitby za pokoj

Duchovné aktivity vo farnosti

Kliknutím na príslušný animovaný box na ľavej strane sa podrobnejšie dočítate o konkrétnych duchovných aktivitách v našej Farnosti Topoľčany. Radi vás privítame na týchto liturgických sláveniach.

Eucharistická adorácia

Adoračný deň v našej farnosti, v našom farskom kostole v Topoľčanoch, býva vo štvrtok, kedy sa približne o 8:45 h vyloží najsvätejšia sviatosť Oltárna k poklone, ktorá trvá do18:30 h. Adorácia je zakončená eucharistickým požehnaním. Aj prvý piatok v mesiaci býva poklona pred vystavenou sviatosťou Oltárnou a to zväčša od 17:00 h do 18:30 h, kedy je zakončená litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu a eucharistickým požehnaním.

Zavrieť okno

Fatimská sobota a mariánske večeradlo

Každú prvú sobotu v mesiaci o 8:00 h býva vo farskom kostole fatimská sv. omša, po ktorej býva mariánske večeradlo.

Zavrieť okno

Modlitby za pokoj a mier vo svete

V niektorú sobotu mesiaca sa Komunita s. Egídio vo farskom kostole od 18.00 hod. modlí modlitby za pokoj a mier vo svete. Tento termín ich modlitieb býva oznámený v aktuálnych farských oznamoch.

Zavrieť okno

Modlitba sv. ruženca

Vo farskom kostole každý deň od 17:45 hod. (prípadná zmena je ohlásená v oznamoch).
Vo filiálnom kostole vždy pred sv. omšou.
Ružencové bratstvo

Zavrieť okno

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup