Komunita Sant Egidio v spolupráci s mestom Topoľčany a mestskou rímskokatolíckou Farnosťou Topoľčany prichystala dňa 23.12.2023 v Dome kultúry v Topoľčanoch pre chudobných a núdznych Vianočný obed.
Komunita Sant Egidio pôsobí v Topoľčanoch už 10 rokov a venuje sa ľuďom v sociálnej núdzi – najmä tým, ktorí žijú na ulici, ale aj tým, ktorí majú kde bývať, no ich životný štandard je značne nižší, než na aký je pravdepodobne väčšina z nás zvyknutá. Sú to ľudia, ktorí sú často obchádzaní, nepochopení, sami. Preto za nimi dobrovoľníci z Komunity Sant’Egidio, ale aj členovia našej farskej charity prichádzajú pravidelne v priebehu roku, budujú priateľstvá, snažia sa pomôcť v ich životných situáciách.Spomínané Vianočné obedy organizuje komunita po celom svete a nie je tomu inak ani na Slovensku, kde prebiehajú v 7 mestách. Je to vyvrcholenie celého roka a chudobní sa tešia na toto krásne stretnutie a pýtajú sa naň už niekoľko mesiacov vopred. Vianoce sú čas, kedy sú ľudia spolu, s rodinami – je dôležité aby aj ľudia bez domova mohli osláviť tieto vianočné sviatky spolu s niekým, v teple a príjemnej, priateľskej atmosfére.

Vianočný obed sa v topoľčianskom Dome kultúry začal o tretej hodine popoludní komunitnou modlitbou a pokračoval samotným štedrovečerným pokrmom, spevom, tancom. Pozvanie prijali aj pani primátorka Dr. Alexandra Gieciová, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, pán dekan Mons. Dušan Argaláš a nemocničný duchovný páter Frank Vandegehuchte MSC, ktorí sa chudobným aj dobrovoľníkom prihovorili vrelými slovami. O dobrú náladu sa postarala kapela zo spoločenstva Premenenia zo Solčian. A veľká vďaka patrí neúnavným dobrovoľníkom, ktorí priestory nachystali, vyzdobili a venovali svoju pozornosť chudobným pri rozhovoroch, či obsluhovaní. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí pomáhali navariť vianočný obed i novozámockej pekárni Oremus, ktorá k tejto príležitosti dodala čerstvo napečené pekárenské výrobky, chlieb a rožky.

Každý, kto prišiel pomôcť, obetoval kus svojho voľného času a venoval ho niekomu inému, no odchádzal s niečím ešte vzácnejším. Veď sám Kristus sa nám prihovára: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."

(Článok pripravila: Komunita Sant Egidio v Topoľčanoch)

https://photos.app.goo.gl/ZpmPeU2kqotXEo9b9

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup