Nie často sa požehnáva kaplnka v nemocnici, a nie často získava patrocínium na základe osobnej motivácie kňaza, ktorý ju nadobudne cez osobnú skúsenosť hospitalizácie v ochorení. Za účasti veriacich i pacientov Nemocnice v Topoľčanoch 23. novembra 2019 na vigíliu slávnosti Krista Kráľa nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas svätej omše požehnal práve jednu takúto novú nemocničnú kaplnku Božieho milosrdenstva. Spolu s ním sv. omšu celebrovali miestny dekan Mons. Dušan Argaláš, nemocničný duchovný P. Frank Vandegehuchte MSC a ďalší kňazi pôsobiaci na území mesta. Mons. Judák v príhovore zameral pozornosť veriacich na myšlienky o slobode, ako ju vníma človek, a ako ju vnímal Kristus, ako kráľ opustený na kríži, Boží Syn zriekajúci sa slobody a konajúci v záujme iných až na smrť na kríži. Porovnal to s postojmi, aké zaujíma dnešný človek k okolnostiam života, ktoré nie vždy sú len radostné, či v súlade s jeho plánmi a očakávaniami ako sú aj choroby, alebo bolesti, ktoré musí znášať aj v nemocničnom prostredí a sám. Preto vyzval veriacich, aby sa vždy a za všetkým učili hľadať a prijímať Božiu vôľu. Ako povedal: „Buďme ľudia slobodní, úspešní, radostní, ktorí budujú a skrášľujú tento svet, ale buďme aj ľuďmi, ktorí vedia prijať Božiu vôľu, ak sa to všetko neodvíja podľa našich predstáv a našich plánov.“ Túto úlohu bude plniť aj nová nemocničná kaplnka Božieho milosrdenstva, aby v nej ľudia mohli nachádzať Božiu vôľu, povzbudenie, posilu a útechu pri znášaní radostí, či i ťažkostí života, akými sú aj ochorenia. V závere slávnosti Mons. Argaláš poďakoval biskupovi Judákovi, ale aj všetkým, ktorý sa pričinili o vybudovanie kaplnky, a vyjadril radosť z jej zrodu, a z toho, že nové sakrálne priestory budú slúžiť ľuďom a prinášať im pokoj a zdravie duše. Po skončení slávnosti budovatelia kaplnky účastníkov pohostili domácimi koláčmi a všetci obdržali pamätné modlitbové obrázky. Priestory kaplnky boli upravené tak, aby mohli byť denne otvorené a k dispozícii tak pacientom, zamestnancom nemocnice, ako aj jej návštevníkom. Sv. omše v nej budú bývať pravidelne v soboty a nedele, ale aj v pracovné dni.

ZDROJ: http://www.biskupstvo-nitra.sk/nova-nemocnicna-kaplnka-v-topolcanoch/

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup