V priebehu mesiaca novembra 2023 sme pristúpili k oprave kostolných striech na našich chrámoch tak v Topoľčanoch, ako aj v Nemčiciach. Obe tieto opravy si vyžiadala aktuálna situácia.
Najskôr silný vietor zo začiatku novembra 2023 poškodil na jednom mieste strechu na farskom kostole v Topoľčanoch. Presnejšie na múrikovej rímse, ktorá je v zadnej časti chrámu priamo nad jaskyňou Lurdskej Panny Márie, silný náporový vietor zdvihol časť medeného plechu a preložil ho o 180 stupňov. Tým murivo rímsy úplne odhalil a prípadné ďažde alebo sneh by nepriaznivo pôsobili na túto časť kostolnej strechy. Z tohto dôvodu ešte pred nadchádzajúcou zimou sme museli pristúpiť o oprave na tejto časti krytiny nášho farského kostola. To sa nám vďaka Pánu Bohu i ochote, odvahe a odbornej skúsenosti klampiarskeho majstra podarilo opraviť vo štvrtok 23.11.2023. Fotografické zábery oveľa viac a detailnejšie každému priblížia, o aké miesto poškodenia sa jedná i ako sa oprava uskutočnila.

Obdobne strecha na kostole v Nemčiciach si už vyžiadala svoju nutnú údržbu a opravu. Krytina na kostole bola pri svojom osadení na strechu prichytená len klincami. Tie pod vplyvom poveternostných podmienok a pod vplyvom striedania ročných období sa na viacerých miestach uvoľnili. Tým krytina na streche na viacerých miestach už dostatočne nedržala a vytvorila viditeľné medzery. Tieto by časom mohli byť miestami zatekania dažďovej vody alebo silný vietor by ich mohol podfúknuť a odkryli by časť strechy, kde by mohlo rovnako zatekať. Vďaka miestnemu dobrodincovi, ktorý pohotovo zjednal odborných majstrov na práce vo výškach, sa podarilo v priebehu novembra 2023 na streche kostola v Nemčiciach odstrániť už slabo držiace klince z krytiny. A namiesto nich sa krytina prichytila kvalitnou a super odbornou náhradou, ktorými sú špeciálne skrutky na uchytenie strešnej krytiny. Touto náročnou prácou sa zabezpečilo, že krytina strechy na kostole v Nemčiciach má kompletne nové a dostatočne dobré uchytenie, ktoré zas vydrží patrične dlhý čas. 
Ďakujeme majstrom i nášmu sponzorovi na tieto náročné strešné práce.
( Text: DA // Foto: DO, PF, FH, DA )

Fotogaléria: https://photos.app.goo.gl/vkWgobyQe4Z1Vsxi6

 

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup