Menoslov kaplánov,
výpomocných, nemocničných a vojenských duchovných
v meste Topoľčany


Pri mene a priezvisku je uvedené obdobie pastoračného pôsobenia.
Menoslov je spracovaný od roku 1957 ku dňu 1.10.2020.
(Prípadné nezrovnalosti, prosíme, nahlásiť na RKFÚ Topoľčany)


 Pavol Bachan  júl 1957 – júl 1962
 Ján Zabák  júl 1959 – jún 1961
 Jarolím Kročka  júl 1959 – jún 1966
 Anton Adamkovič           júl 1961 – jún 1963
 František Očenáš    apr. 1967 – sept. 1967
 Vincent Kubíček  júl 1966 – mar. 1967
 Jozef Dragúň   júl 1963 – aug. 1968
 Alojz Schmiester  okt. 1967 – aug. 1969
 Ján Turčina  sept. 1968 – aug. 1969
 Daniel Vladimír Pavlík, OFM Cap.    sept. 1969 – aug. 1970
 Šebastián Jaduď, OFM Cap  nov. 1969 – nov. 1969
 Matúš Karol Vanček, OFM Cap  sept. 1969 – jún 1971
 Ján Beňo  apr. 1970 – jún 1970
 Michal Mikuška  júl 1970 – mar. 1971
 Augustín Rock, výpomocný duchovný  nov. 1970 – mar. 1974
 Viliam Jablonický, SDB  apr. 1971 – apr. 1974
 Augustín Drška  jún 1971 – sept. 1974
 Miloš Vojtíšek  apr. 1974 – sept. 1974
 Edmund Markovič, výpomocný duchovný  okt. 1974 – mar. 1980
 Karol Martinec  apr. 1974 – apr. 1976
 Juraj Rybanský  sept. 1974 – júl 1978
 František Guldan  apr. 1976 – apr. 1977
 Peter Vaško  jún 1977 – nov. 1977
 František Kurkin  nov. 1977 – jún 1979
 Gustáv Slaninka  jún 1978 – nov. 1978
 Vladimír Kotes  nov. 1978 – apr. 1979
 Juraj Čermák  apr. 1979 – apr. 1980
 Michal Stríženec  jún 1979 – jún 1982
 Imrich Kováč  apr. 1980 – sept. 1980
 Anton Gubala  sept. 1980 – jún 1981
 Karol Chvála  aug. 1981 – nov. 1983
 Rudolf Sulo, výpomocný duchovný  dec. 1982 – sept. 1983
 Štefan Kováč  jún 1982 – apr. 1983
 Pavol Šintál  apr. 1983 – marec 1985
 Stanislav Šípoš  okt. 1983 – jún 1986
 Ladislav Kunov  feb. 1985 – apr. 1985
 Štefan Kováč  mar. 1985 – apr. 1987
 Karol Mede  jún 1986 – apr. 1987
 Peter Valent            apr. 1987 – jún 1989
 Imrich Végh  apr. 1987 – jún 1989
 Ľubomír Rúčka  aug. 1988 – jún 1989
 Metod Krištofík  nov. 1981 – nov. 1988
 Slavomír Hudec  jún 1989 – nov. 1992
 Pavol Tomek  leto 1990
 Milan Medek, výpomocný na odpočinku  júl 1990 – jan. 2012
 Branislav Rychlík  nov. 1991 – jún 1993
 Krištof Wojcicki  sept. 1992 – dec. 1992
 Viliam Tuma  nov. 1992 – aug. 1993
 Arthur Ciepielski OSCam.  jún 1993 – jún 1994
 Christoph Trebski OSCam.  jún 1993 – jún 1994
 Gerhard Glazer – Opitz  jún 1993 – jún 1994
 Pavol Klapica  jún 1994 – jún 1996
 Marián Gavenda  jún 1994 – sept. 1994 (výpomoc na leto)
 Miloslav Madola  nov. 1994 – jún 1995
 Marián Vojtko  jún 1995 – jún 1996
 Štefan Alberty  jún 1996 – júl 1998 (farský administrátor: 1.7.1997 - 31.7.1998)
 Miloš Krasňanský  jún 1996 – jún 1997
 Ján Matyáš  jún 1997 – aug. 1998
 Metod Krištofík  jan. 1997 – aug. 2002
 Vladimír Thurzo  jan. 1997 – sept. 1997
 Jozef Kováčik  jan. 1997 – jún 1977
 Tibor Sloboda  jún 1997 – aug. 1998
 Marek Suchý  sept. 1998 – sept. 1999
 Jozef Hužovič  sept. 1998 – sept. 2000
 Vladimír Banský  júl 1999 – jún 2001
 Bartolomej Salka, nemocničný duchovný  1994 – 1999
 Kamil Kutarňa SDB, nemocničný duchovný  júl 2000 – nov. 2000
 Anton Ižold  jan. 2000 – jún 2002
 Bartolomej Kubík , SVD  feb. 2001 – júl 2001
 Andrej Krupa  júl 2001 – dec. 2002
 Alexander Knorr, výpomocný duchovný  aug. 2001 – sept. 2001
 Peter Vaško, výpomocný duchovný  2002 – 2003
 Štefan Šoka  sept. 2002 – jún 2003
 Samuel Sádecký  dec. 2002 – jún 2004
 Marián Díreš  jún 2003 – aug. 2004
 Ondrej Porubský  júl 2003 – júl 2004
 Daniel Vachan  jún 2004 – jún 2005
 Ľubomír Makovický  aug. 2004 – jún 2005
 Pavol Póša  aug. 2004 – jún 2006
 Peter Švec  jún 2005 – jún 2006
 Peter Mikula  júl 2005 – dec. 2005
 Stanislav Garaj  dec. 2005 – jún 2007
 Peter Bucheň  júl 2006 – aug. 2007
 Štefan Legény  júl 2006 – jún 2007
 Pavol Goldberger  jún 2007 – jún 2008
 Jozef Vaľko  jún 2007 – jún 2009
 Eduard Janíček  júl 2007 – jún 2008
 Tomáš Stribula  júl 2008 – jún 2009
 Radovan Andrejko  júl 2009 – jún 2010
 Ladislav Kováč  júl 2009 – nov. 2010
 Ján Vician  júl 2009 – jún 2012
 Dušan Dúbravický  feb. 2011 – jún 2013
 Vladimír Uhrín  júl 2012 – jún 2015
 Martin Vitek  júl 2012 – jún 2014
 Milan Kačaljak, výpomocný duchovný  júl 2014 – jún 2015
 Ľuboš Stebnický SDB, výpomocný duchovný  júl 2015 – jún 2017
 Robert Benko SDB, výpomocný duchovný  júl 2015 – jún 2017
 Anton Štefánek  júl 2015 – jún 2018
 Peter Čieško  1.7.2015 – 30.6.2018
 Juraj Musil  1.8.2017 – 30.6.2019
 Jozef Vojtek, výpomocný duchovný   1.7.2018 – 30.6.2019
 Jozef Hlavina  1.7.2019 – 30.6.2020
 Peter Juan Pablo Bako  1.7.2018 – 30.6.2021
 Lukáš Kutiš  1.7.2020 – 30.6.2022
 Frank Vandegehuchte, MSC, nemocničný kňaz  1.1.2016 – súčasnosť
 Martin Ligač  1.7.2021 – súčasnosť
 Dominik Ondriaš  1.7.2022 – súčasnosť
 Andrej Guniš, výpomocný duchovný pre ZSS  1.7.2022 – súčasnosť


Kláštor sv. Alžbety Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej:


 Miloš Zárecký, OT  2010 – 2016
 Vladislav Bednár, OT  1.11.1994 – 28.2.2022 (zostal na dôchodku v Topoľčanoch)


Vojenská farnosť Božieho milosrdenstva
 

 Stanislav Lipka, vojenský duchovný  1996 – 2001
 Juraj Sitáš, vojenský duchovný  2002 – 2005
 Stanislav Kaník, vojenský duchovný           2005 – 2013
 Radoslav Takáč, vojenský duchovný  2013 – 2015
 Dominik Jáger, vojenský duchovný  2018 – 2020 
 Michal Križák, vojenský duchovný  2020 – 2022
 Ján Ostapčuk, gréckokatolícky vojenský duchovný  2022  – súčasnosť


Poznámky:
Prehlásenie ohľadom osobných údajov: Tento zoznam je privátnym dielom a údaje v ňom sú zozbierané len na študijné a historiografické účely. Na základe stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR zo dňa 13.7.2018, sa preto na toto dielo, ako na záujmovú činnosť privátnej osoby, nevzťahujú predpisy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dispozície preloženia kaplánov do roku 1992 na prelome mesiacov marec/apríl a september/október bolo z dôvodu nástupu kňazov na povinnú základnú vojenskú službu. Nastupovalo sa zväčša buď k 1. aprílu alebo k 1. októbru. Po uplynutí dvojročnej povinnej základnej vojenskej služby boli kňazi do prepustení z vojenčiny do civilu k 31. marcu alebo k 30. septembru.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup