Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Gihon – spevokol

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Spevokol v rôznych obmenách pôsobí vo farnosti od r. 1983, zo začiatku iba na jasličkových
pobožnostiach, neskôr na Topoľčianskych púťach k Sedembolestnej Panne Márii. Asi od r. 1988
spieval spevokol pravidelne každú nedeľu vo farskom kostole na tradičných mládežníckych sv.
omšiach o 9h, a počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov. Po zmene mládežníckych sv. omší na
detské spevokol prešiel do kláštornej kaplnky, nakoľko náročnejšie skladby nevyhovovali predstavám
doprovodu k detským sv. omšiam. Zakladateľmi zboru boli niektorí kňazi rodáci farnosti, ktorí v tej
dobe boli seminaristi z Topoľčian. Zbor pôsobil pod vedením kvalitných viacerých zbormajstrov, z
ktorých je v súčasnosti jeden z nich dirigentom. Nie je to „len“ spevokol, je to spoločenstvo
dlhoročných priateľov, ktorí spolu trávia letné dovolenky, oslavy menín, narodenín, a rôzne priateľské
stretnutia.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Celkovo 16 členov, 15 členov z tejto farnosti

Kontakt:

zbor.gihon@gmail.com

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Miestnosť č. 4 na 1. poschodí

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Piatok 19.30 – 21.00 hod. – skúška – pravidelne
Sobota 18.00 – 19.30 hod. – skúška – pravidelne
Intenzívnejšie skúšky aj počas týždňa pred sviatkami vo večerných hodinách – nepravidelne

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Pravidelne každú nedeľu o 9hod. na sv. omši v kláštornej kaplnke a počas sviatkov, každú poslednú
sobotu v mesiaci sv. omša o 18.30h vo farskom kostole, a tiež modlitba Taizé o 19.30h v kláštornej
kaplnke.

Nepravidelne: adorácie pri vyloženej Sviatosti oltárnej vo farskom kostole, birmovka, svadby,
pohreby ...

Vlastný oficiálny text:

Bol slepý a na jeho výzvu umyl si oči v rybníku SILOE, do ktorého priteká voda z prameňa GIHON a
vrátil sa vidiaci. Nevidel a nepoznal ho, ale uveril. Každému, kto by sa chcel pridať, sú v našom
spoločenstve vždy dvere otvorené. Viac na: https://www.facebook.com/gihonsk/?ref=bookmarks

logo spoločenstva

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup