Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Topoľčiansky mládežnícky spevokol (TMS)

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Pôvod topoľčianskeho mládežníckeho zboru siaha do roku 1997. Vtedajší pán kaplán oslovil
jedného mladého spevácky nadaného farníka, aby založil zbor, ktorý by často a pravidelne spieval
pri sv. omšiach vo farskom kostole.

Základná skupinka mladých (v počte 20-30) v úzkej spolupráci s kaplánmi začala rozvíjať aj iné
aktivity, ako detské tábory, stretká, utorky nad Svätým písmom, eRko aktivity a koledovanie
Dobrej noviny. Vtedy doprevádzali detské, mládežnícke sväté omše a adorácie. Spevokol mával
nácviky 2x do týždňa a hodinu pred sv. omšou v dodnes využívanom eMku. Deťom v kostole sa
rozdávali spevníčky, ktoré vtedajší kňaz zaobstaral, a tak boli deti aktívne zapojené. Prvé roky
spevokol doprevádzali gitary. K dispozícii mali jeden mikrofón a žiadne iné ozvučovacie zariadenia.

Za pôsobenia predchádzajúceho pána dekana bolo zakúpené kompletné ozvučenie a keyboard.
V zbore pribúdali nástroje – kláves, flauta, djembe a cajon.

V súčasnosti zbor doprevádza nedeľnú sv. omšu o 9,00 a mládežnícke sv. omše v sobotu večer
o 18,30. Členovia zboru sa stretávajú na nácviku každý piatok po večernej sv. omši v eMku, kde sa
môže pridať každý, kto má záujem.

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Členov je 20 a všetci členovia sú z našej farnosti.

Kontakt:

Vedúca spevokolu: Sr. Kristiána Haburajová ( sestrakristiana@gmail.com ǀ 0907536090 )
Zástupca: Adrián Kňazovický ( adrianknazovicky@gmail.com, 0903122399 )

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

eMko (na 1. poschodí)

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Piatok 19:30 – 21:00

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Hranie na omšiach v sobotu na omši 18:30, nedeľu na detskej sv. omši 9:00, prípadne svadby na
žiadosť snúbencov.

Vlastný oficiálny text:

Sme skupina detí a mladých, ktorí spievajú na omšiach v sobotu 18:30 a v nedeľu 9:00. Stretávame
sa každý piatok po večernej svätej omši o 19:30. Raz za čas si spravíme neformálne stretko, napr.
Ideme spoločne na pizzu, zmrzlinu, atď. Ak máš chuť spievať a hrať na pre Pána, neváhaj a pridaj sa
k nám.

logo spoločenstva

Naše aktvity

Prehľad diania v našom spoločenstve ...

Dobrá Novina 2017

Prostredníctvom tohto videa chceme pozvať a povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby počas Vianoc s radosťou privítali vo svojich domovoch koledníkov a vypočuli si zvesť o narodení Pána. Aj TY...

Čítaj viac
Milosrdní ako Otec

Muzikál Milosrdní ako otec je jedným z ďalších projektov sestier z Kongregácie Božského Vykupiteľa, ktorí pripravili pri príležitosti Roku Milosrdenstva. Vďaka ochotníkom z farnosti Topoľčany je nám priblížený príbeh o...

Čítaj viac

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup