Z podnetu veľmi priaznivej odozvy spred roka, sa nám aj tohto roku v spolupráci s Občianskym združením Sila regiónov, s mestom Topoľčany a s našou Farnosťou Topoľčany podarilo zorganizovať vo vianočnom čase na sviatok sv. Štefana prvomučeníka dňa 26. decembra 2023 krásny koncert s názvom Terchovské Vianoce. Ako pred rokom, tak aj teraz sa koncert uskutočnil v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. A preplnosť ľuďmi na koncerte v chráme bolo znakom veľkého záujmu ľudí o tento štýl a druh vianočnej hudby, spevu a muziky. Veď Terchovská muzika bola pred 10 rokmi v decembri 2013 zapísaná UNESCOm do nehmotného duchovného a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.Tradičné vianočné spevy, ľudové vinšovania, skvelí muzikanti, speváci a interpreti v podaní viacerých súborov a združení z obce Terchová, odovzdali a darovali všetkým prítomným čarokrásnu vianočnú a sviatočnú atmosféru týchto sviatkov narodenia Pána, sviatku rodiny, lásky, štedrosti, dobrosrdečnosti, pokoja a ľudskosti. K nim sa pridal na ich pozvanie súbor Lidovec zo susednej obce Solčany. Všetkým vystupujúcim úprimne ďakujeme za nádherný koncert, ktorým nám ozdobili tento vianočný čas a naše mesto a farnosť Topoľčany. Po uskutočnení nedávnej fotovernisáže v mestskej topoľčianskej Galérii bol to náš ďalší hudobno-kultúrny príspevok v rámci prebiehajúceho Roka kresťanskej kultúry 2023-2024 v Slovenskej republike. (DA)

https://photos.app.goo.gl/6DTiGmbXt2xBzQCp7
 

 

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup