Predstavenie

spoločenstva (zoskupenia) pôsobiaceho vo Farnosti Topoľčany.

Spoločenstvo kresťanských rodín

Názov spoločenstva / zoskupenia

Krátka vlastná história vzniku a pôsobenia vo farnosti (od kedy pôsobí vo farnosti):

Asi od r.2012, stretnutia cez víkendy, výlety, sledovanie filmov, športové akcie, volejbal,
opekačky...

Koľko je v súčasnosti všetkých členov (celkovo) a koľkí členovia sú z toho z našej farnosti:

Členmi sú manželské páry a ich deti z našej farnosti, stabilne 5 rodín, príležitostne aj 15

Kontakt:

Igor Kňazovický ( igacko@seznam.cz )

Ktoré priestory Pastoračného centra spoločenstvo/zoskupenie využíva:

Family centrum

V ktoré dni týždňa a v ktoré časy sú tieto priestory využívané:

Nedeľa, od 15.00 hod.

Aké aktivity má spoločenstvo/zoskupenie v našej farnosti (kde, kedy a ako často):

Posedenie a rozhovory medzi prítomnými, riešenie problémov a pozeranie zaujímavých filmov,
pomoc pri farských aktivitách a iné.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup