Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša so sídlom Stummerova 20, Topoľčany oznamuje rodičom, že prebieha zápis nových žiakov pre školský rok 2024/25. Je možnosť vybrať si z hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru. Zápis prebieha do 14. júna a prihlásiť sa môžete elektronicky alebo priamo v budove školy. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske pri kostole alebo na webovej stránke školy www.czus-lukasa.sk


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup