RKFÚ - Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany

Úradné hodiny Rozpis sv. omší

Dnešné liturgické slávenie

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Evanjelium podľa Jána
Jn 6, 1-15

Liturgické čítania

Farské oznamy

Prinášame vám každý týždeň aktuálne informácie.

Topoľčany Fil. Nemčice
img
img
img

Dávame do pozornosti!

Tu nájdete dôležité informácie zo strany farnosti.

Relikviár svätých mučeníkov Faustína a Simplicia

V prvej polovici roku 2021 keď som na podnet pamiatkárov robil priebežnú kontrolu sakrálnych predmetov v našom farskom trezore, upútala moju pozornosť jedna malá zaprášená krabička. Opatrne som ju otvoril a zistil som, že sa v nej nachádzajú nejaké relikvie. A pri týchto relikviách je stočená pergamenová listina. Keď som ju opatrne rozbalil, moju pozornosť upútali hneď počiatočné slová, ktorými sa v latinskom jazyku a rímskymi číslicami datovala listina. Roku 1802 dňa 15. v mesiaci august. Tieto slová mi hneď...

Čítaj viac ...
Upravené okolie pri sochách Piety a sv. Jána Nepomuckého

Na jeseň roku 2023 sme osadili na svoje pôvodné miesta obnovené sochy Piety, čiže Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého. Nachádzajú sa obe sochy pri moste nad riečkou Chotina na Stummerovej ulici v Topoľčanoch. Keďže tieto sochy sú v blízkosti riečneho toku, tak aj tráve, porastu a burinám sa v danej lokalite dobre darí. Majú totižto dostatočnú vlhkosť i počas leta. To spôsobovalo, že podstavce týchto sôch boli veľakrát obrastené burinou a vzhľad nebol moc lákavý. I čakalo sa,...

Čítaj viac ...
Púť Hradňanského archidiakonátu na Skalku pri Trenčíne – pozvánka

Dekanáty Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Bošany pozývajú veriacich na Púť Hradňanského archidiakonátu na Skalku pri Trenčíne, ktorá sa uskutoční z iniciatívy Nitrianskeho biskupstva v rámci programu Benediktínskeho roka v sobotu 20. apríla 2024, pri príležitosti 800. výročia založenia benediktínskeho opátstva na Skalke. Program púte začne o 15:00 hod. modlitbou posvätného ruženca v pútnickom kostole. O 16:00 hod. sa bude konať slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Všetci sú srdečne pozvaní!

Čítaj viac ...
Svätá (Biela) sobota a Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania - Topoľčany 2024

Sväta (Biela) sobota
Ponúkame Vám fotografie zo slávenia Svätej soboty:
https://photos.app.goo.gl/UFeHswSpmw2c4APW7
Nahrávku homílie DA:
Sväta-(Biela)-sobota-Homilia-DA-2024.mp3
Nahrávku celej sv. omše:
Svata-(Biela)-sobota-Svata-Omsa-DA-2024.mp3
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Nahrávku homílie DA:
Velkonocna-nedela-Homilia-DA-2024.mp3
Nahrávku celej sv. omše:
Velkonocna-nedela-Svata-Omsa-DA-2024.mp3

Čítaj viac ...
TOPOĽČANY
Volajte kňaza

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Svätyňa z nebies

prezentačné video

Sakrálne pamätihodnosti

prezentácia

Naše Topoľčianske Zvony
2:53
img

Prehľad diania

Je to aj tvoja vec

Modlitebná kampaň 40 dní teraz je realizovaná v rámci projektu Tvoja vec!, ktorý je zastrešený organizáciou Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.Naším cieľom je pozvať a motivovať ľudí k modlitbe a pôstu...

Čítaj viac ...

MARIÁNSKA SVÄTYŇA

FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MARIE V TOPOĽČANOCH

Je monumentálny chrám, ktorý sa nachádza v strede hlavného námestia M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Kostol začali stavať v r. 1792 a bol dokončený a posvätený v deň titulu chrámu 15.8.1802. V strede kostola je umiestnená milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie (z roku cca 1634), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku SR. K tejto soche stáročia putujú mnohí veriaci a na začiatku mesiaca septembra sa každoročne koná tradičná mariánska púť. Z tohto dôvodu ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska J. Em. Ján kardinál Scitovský dňa 15.8.1854 vyhlásil kostol za mariánsku svätyňu a osobne korunoval súsošie Sedembolestnej Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša (preto majú postavy Pána Ježiša a Panny Márie na svojich hlavách pozlátené koruny). V roku 2019 bol náš Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch duchovne pričlenený k hlavnému mariánskemu chrámu k Pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Na základe tohto pričlenenia Apoštolská penitenciária Svätej stolice (Vatikánu) udelila v tomto kostole v určené dni možnosť získania plnomocných odpustkov.

Liturgický kalendár

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Dátum: 12. apríl 2024
Liturgická farba: Biela
Liturgický rok: 2024B2

Myšlienka dňa

To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia:oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.

Zjavenie, 9, 14

image
image
image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup