V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

V priebehu júla 2018 sme po niekoľkoročnom vysušovaní dolnej časti fasády kostola pristúpili k jej celkovej obnove. V júli sa murársky opravili všetky chýbajúce časti a dolná časť omietok a celý sokel sa nanovo vyhotovili.

Ťažkosťou bolo zladiť sa farebne do už pôvodných farieb exteriérnej maľovky kostola. A to i z toho dôvodu, že dané tie isté farby nanášané pred niekoľkými rokmi, majú už iný odtieň na južnej a severnej strane kostola. Z mnohých vzoriek farieb sa nám po zaslaní kúsku muriva s jej farbou do Brna (kde nám špeciálnu farbu na historické budovy miešali) podarilo farebne priblížiť k predchádzajúcim farbám spred niekoľkých rokov.

Začiatkom augusta 2018 sme po konzultácii s pamiatkarmi sme tak pristúpili k vymaľovaniu všetkých dolných chýbajúcich častí fasády kostola a celého sokla. Snažíme sa, aby sa tieto maliarske práce stihli spraviť do našich hodov – do 12. augusta 2018.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa po odbornej stránke, ale aj pričinením murárskych a maliarskych
prác postarali o túto obnovu!

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup