Každoročne sa v našej Farnosti Topoľčany koná slávnosť birmovania. Minulý rok 2023 prijalo sviatosť birmovania 156 birmovancov. A v tomto čase sa v našej farnosti konala rovnako slávnosť birmovania v sobotu 25. mája 2024. Na slávnosť k nám zavítal náš nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. A prítomní popri miestnych kňazoch boli aj vzácni hostia - kňazi Mons. Jozef Bohunický, bývalí kňazi pôsobiaci v Topoľčanoch vsdp. Alojz Lackovič a vsdp. Štefan Kováč i rodák z Topoľčian vdp. Viliam Vlčko.
Sv. omša sa slávila vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Pričom zabezpečný bol priamy internetový online prenos celej bohoslužby. Tento prenos v daný deň mal cez tisíc zhliadnutí! Pri slávnostnej bohoslužbe sviatosť birmovania prijalo 186 mladých ľudí. Z toho 98 dievčat a 88 chlapcov. A piati birmovanci, ktorí sa s nami pripravovali, prijmú sviatosť birmovania vo Farnosti Topoľčany sv. Gorazda (15.6.), nakoľko im náš určený termín Biskupským úradom v Nitre nevyhovoval. Priebeh liturgie skrášlil vznešený a oduševnený spev nášho mládežníckeho spevokolu i sviatočná atmosféra a nálada všetkých prítomných. Sme radi a vďační Pánu Bohu, že napriek veľkej pastoračnej práci s celoročnou prípravou týchto birmovancov k prijatiu sviatosti birmovania, majú mladí ľudia ešte záujem o kresťanské hodnoty, ktoré môžu plnohodnotne obohatiť ich osobný život. Zahŕňame ich naďalej do našich modlitieb. A keďže birmovanci sú každý rok deviataci na základných školách a starší, vyprosujeme im mnohým aj úspešné prijímacie skúšky na nové stredné školy a gymnáziá.Linka na stiahnutie prezentačného videa: https://drive.google.com/file/d/1wWIq4A6I9V5jxlWNl7jwg1uOdMPgeU8F/view?usp=sharing

Na záver bohoslužby nitriansky biskup Mons. Viliam Judák potom vo vnútornom nádvorí našej topoľčianskej fary slávnostne požehnal pamätnú tabuľu, venovanú všetkým farárom a administrátorom Farnosti Topoľčany, ktorí v nej pastoračne pôsobili od jej počiatkov v 13. storočí až po súčasnosť. (DA)Fotogaléria: https://photos.app.goo.gl/8LZLggRi1Mz3Vue99
Nahrávka príhovoru a homílie: Príhovor-a-Homília-Mons.-Vilam-Judák-Slavnost-birmovania-25052024.mp3
 

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup