Záver Veľkonočného obdobia každoročne patrí v našej farnosti filiálke Nemčice, pretože v tejto malebnej obci pri Topoľčanoch je kostol zasvätený Duchu Svätému, ktorého zoslanie oslavujeme na päťdesiaty deň po Veľkej noci. Hodová slávnosť sa začala už v sobotu večer 18. mája 2024 Svätodušnou vigíliou, ktorú celebroval pán kaplán Dominik Ondriaš. Táto predĺžená vigília nemá krstný ráz, ako vigília Veľkej noci, ale má ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Pannou Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého. Na druhý deň v nedeľu bola slávnostná hodová svätá omša, ktorú celebroval pán dekan Mons. Dušan Argaláš.

Tohtoročné hody v Nemčiciach boli výnimočné aj na spomienky dvoch už zosnulých kňazov, ktorí pochádzali z tejto filiálky:

 

Najskôr v nedeľu 12. mája sme si vo svätej omši pripomenuli nedožitých 100 rokov kňaza a saleziána don Jána Halu (* 14. mája 1924). Don Halo musel emigroval zo Slovenska z politických dôvodov a tak bol vysvätený za kňaza v talianskom Turíne 1. júla 1953. Pôsobil v Spojených štátoch amerických vo farnostiach v San Franciscu, Gary, Whitingu a Chicagu. Zastával funkciu učiteľa v saleziánskom seminári v meste Aptos a v biskupskom inštitúte v meste Hammond. Bol tiež zodpovedný za Chlapčenskú školu v kanadskom Edmontone a prokurátorom na diecéznom súde. Zomrel na spomienku Mena preblahoslavenej Panny Márie 12 septembra 1986 v Chicagu, keď sa ráno v dome smútku modlil ruženec pri svojom mŕtvom farníkovi. I keď jeho srdce patrilo Bohu, túžil po svojich blízkych. Aj preto bolo jeho prianím, aby jeho telo bolo po smrti uložené do rodnej zeme, čo sa aj napriek socialistickej totalite uskutočnilo.

 

Liturgia Svätodušnej vigílie bola zas obetovaná za kňaza Pavla Pavlíka (* 18. mája 1964), ktorý by v daný deň oslavoval svoje 60. narodeniny. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Trnave, Hlohovci a Bratislave-Rači. Od roku 1991 bol farárom v Rybníku nad Hronom. Tragicky zahynul pri autonehode na spomienku Panny Márie Fatimskej 13. mája 1997 neďaleko Mochoviec.

 

Po oboch svätých omšiach sa veriaci zišli pri ich posledných miestach odpočinku, aby sa pomodlili za spásu ich nesmrteľných duší a vyprosili od Nebeského Otca nové duchovné povolania z Nemčíc. Nech im Všemohúci Boh dá účasť na nebeskej liturgii a povolá si z nového pokolenia ďalších obetavých robotníkov do Pánovej žatvy. (DO)

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup