Náš pán dekan a farár našej topoľčianskej farnosti na žiadosť pána redaktora Vladimíra Kampfa a so súhlasom Biskupského úradu v Nitre, poskytol časopisu ŽIVOT (č. 16/2024 s dátumom 18.4.2024) rozhovor o svojom živote, duchovnom povolaní a pastoračnom pôsobení v jednotlivých farnostiach vrátane našej Farnosti Topoľčany. Celý rozhovor je možné si prečítať v jeho elektronickej podobe, ktorú poskytuje spomenutý časopis. Prajeme príjemné a zaujímavé čítanie: https://zivot.pluska.sk/rozhovory/kariera-zhora-nadol-neprijemne-veci-nas-mozu-obohatit-pozitivnom-kontexte


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup