V sobotu 20. apríla 2024 sa konala na Skalke pri Trenčíne púť Hradňanského archidiakonátu, do ktorého patrí aj náš dekanát Topoľčany spolu s dekanátmi Bánovce nad Bebravou a Bošany. Archidiakonáty sú historickými predchodcami dnešných dekanátov, na čele ktorých stál archidiakon, dnešný dekan. Nitrianska diecéza si zachovala tieto historické archidiakonáty, na čele ktorých stoja čestní archidiakoni. Táto púť, za účasti viac ako 600 veriacich, sa konala pri príležitosti 800. výročia založenia tamojšieho starobylého benediktínskeho kláštora v roku 1224. Zúčastnili sa jej aj veriaci našej farnosti na čele s pánom dekanom Mons. Dušanom Argalášom a pánmi kaplánmi Dominikom a Martinom. Púť sme začali prehliadkou kláštora na Starej Skalke a následne sme sa presunuli na Novú Skalku, kde púť pokračovala modlitbou svätého ruženca a slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Peter Beňo. Spolu s ním koncelebrovalo okolo 22 kňazov. Do liturgie svätej omše za zapojili i naši farníci a to pri čítaní prosieb, prinášaní obetných darov a poďakovaní pánovi biskupovi. Po svätej omši nás ešte čakalo malé pohostenie v pútnickom dome. Hoci nám počasie počas väčšiny púte veľmi neprialo, predsa sa po začatí svätej omše utíšil dážď a v jej závere aj vyjasnilo. Ďakujeme Pánovi za požehnaný čas strávený na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku. Nech sú nám patróni našej Nitrianskej diecézy svätí Andrej-Svorad a Beňadik vzorom, ale i posilou v modlitbe, pokání a pracovitosti. (DO) Foto: Dávid Parma a Mária Zvalová


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup