Po skončení minuloročného veľkonočného obdobia v roku 2023 sme sa rozhodli, že dáme obnoviť dobovú sochu zmŕtvychvstalého Pána Ježiša z kostola v Nemčiciach. Tá sa tam vystavuje nad svätostánkom vo veľkonočnom období. Pre obnovu sme sa rozhodli, nakoľko socha mala črty ľudovej tvorby, ktoré trochu fyzicky a proporčne miestami neladili. Než sme pristúpili k obnove sochy, reštaurátori po zhliadnutí sochy nám radili, že je ľahšie kúpiť úplne novú sochu, ako túto pracne obnovovať. Nakoľko veriaci ľudia v Nemčiciach majú však už dlhoročný vzťah k tejto soche, rozhodli sme sa, že aj napriek úskaliam práce a nákladnosti renovácie, predsa len sme za obnovu danej dobovej sochy Zmŕtvychvstalého. Ponuku kúpy novej sochy sme teda odmietli.
A tak s prestávkami po niekoľko mesačnej práci sa nám obnovená socha omladená a pozlátená tesne pred Veľkou nocou 2024 úspešne vrátila. Drevorezbár z Dolomitov v severnom Taliansku ju odborne - ako sa len dalo - obrúsil a zladil i zjemnil kontúry postavy. Tým socha nabrala mladšieho výzoru. Čo vôbec neprekáža, nakoľko je tradíciou, že Ježiš pri ukrižovaní bol mladý 33 ročný. Po práci drevorezbára prišla umelecká a odborná práca rehoľnej sestry Veroniky v Starej Haliči. Najskôr musela zo sochy odstrániť viaceré vrstvy už predtým nanesenej farby. A potom postupne drevenú sochu zakonzervovala, nanovo vymaľovala a viaceré časti sochy vyzlátila 24 karátovým plátkovým zlatom.
Od veľkonočnej vigílie 30. marca 2024 obnovená socha zmŕtvychvstalého Pána už opäť je na svojom tradičnom mieste, teda nad svätostánkom v Kostole Ducha Svätého v Nemčiciach. Ďakujeme reštaurátorom za ich krásnu odbornú prácu a štedrému darcovi za financie, ktorými sme to všetko mohli uhradiť. Nech to slúži na väčšiu česť a slávu Božiu. (DA)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup