V prvej polovici roku 2021 keď som na podnet pamiatkárov robil priebežnú kontrolu sakrálnych predmetov v našom farskom trezore, upútala moju pozornosť jedna malá zaprášená krabička. Opatrne som ju otvoril a zistil som, že sa v nej nachádzajú nejaké relikvie. A pri týchto relikviách je stočená pergamenová listina. Keď som ju opatrne rozbalil, moju pozornosť upútali hneď počiatočné slová, ktorými sa v latinskom jazyku a rímskymi číslicami datovala listina. Roku 1802 dňa 15. v mesiaci august. Tieto slová mi hneď navodzovali presvedčenie, že držím v rukách listinu o posviacke nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Do tohto momentu sa len vedelo, že kostol bol konsekrovaný v roku 1802 biskupom Jozefom Viltom. Nevedel sa ale deň a mesiac posviacky kostola. A zrazu sa nám takto daroval priamo originál listiny o posviacke, ktorá je vlastnoručne podpísaná spomenutým biskupom.

Túto listinu som dal preložiť svojej sesternici Bohumile, ktorá študovala latinský jazyk na vysokej škole. A po mojich teologických úpravách a korektúrach sme spravili totožný preklad danej latinskej listiny. Z nej nielen vyplynulo, že 15. augusta 1802 bol náš farský kostol posvätený. Ale že v ten deň do oltára boli vložené relikvie svätých mučeníkov Faustína a Simplicia. V tej dobe sa do oltárov mohli totižto vkladať iba relikvie mučeníkov.
Po viacerých prestavbách nášho farského kostola a jeho presbytéria v roku 1950 či 2008 spôsobili tiež zmenu oltára. Relikvie týchto mučeníkov boli tak odložené do farského trezora. Objavená listina v latinčine i slovenčine sa v súčasnosti nachádza na stene pri vchode do sakristie kostola. Keď ju pred istým časom čítal jeden veriaci, po prečítaní textu sa ma spýtal, kde sa tie relikvie mučeníkov nachádzajú teraz. Trochu so zahambením som mu povedal, že vo farskom trezore. A odvtedy sme s kaplánmi pracovali s myšlienkou, ako ich opätovne vrátiť do nášho farského kostola. V novom oltári sú už relikvie sv. Terézie z Lisieux. A ďalšie relikvie nie je moc kde dať. Na základe toho sme vypracovali zámer, že kúpime dva nové rovnaké relikviáre. A ten prvý relikviár s relikviami svätých mučeníkov Faustína a Simpicia sme na Veľkonočnú nedeľu 31.3.2024 slávnostne inštalovali späť do farského kostola. Svoje miesto našli v presbytériu pri soche sv. Šebastiána, kde celoročne budú vystavené.
Máme nádej, že budeme v dohľadnej dobe môcť inštalovať aj druhý relikviár. Cez biskupské úrady v Nitre a v poľskom Krakove sme totiž v nedávnej dobe oficiálne požiadali o darovanie relikvií sv. Floriána. Tento svätec má svoju veľkú zlatistú sochu v našom farskom kostole na pravej strane hlavného obrazu pri kňazskom sedese. A sv. Florián je patrónom mesta Topoľčany. I to je dôvod, prečo ďalšia jeho socha sv. Floriána sa nachádza na topoľčianskom hlavnom námestí pri fontáne. Ak nám významná farnosť a Bazilika sv. Floriána v Krakove podaruje časť zo svojich relikvií tohto svätca, ktoré uchováva, tak chceme ich osadiť do rovnakého relikviára a umiestniť ich na opačnej strane - čiže pri soche tohto svätca sv. Floriána. Takto na jednej aj druhej strane bude jeden rovnaký relikviár. Naľavo to je relikviár sv. Faustína a Simplicia a na pravej strane má byť relikviár sv. Floriána. Máme nádej a za to sa aj modlíme, aby sa nám to úspešne podarilo. Nech nám v tom dobrotivý Boh pomáha na príhovor sv. Faustína, Simplica a Floriána. (Text a foto: dekan D.A.)

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup