Na jeseň roku 2023 sme osadili na svoje pôvodné miesta obnovené sochy Piety, čiže Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého. Nachádzajú sa obe sochy pri moste nad riečkou Chotina na Stummerovej ulici v Topoľčanoch. Keďže tieto sochy sú v blízkosti riečneho toku, tak aj tráve, porastu a burinám sa v danej lokalite dobre darí. Majú totižto dostatočnú vlhkosť i počas leta. To spôsobovalo, že podstavce týchto sôch boli veľakrát obrastené burinou a vzhľad nebol moc lákavý. I čakalo sa, až príde opäť nová kosba a burina sa skosí. Potom začala rásť nanovo.
Vzhľadom na túto skutočnosť, aby sochy mali celoročne vzhľadne upravený svoj bezprostredný priestor, spravili sme isté opatrenia. Bezprostredné okolie podstavcov týchto sôch sme prácami v priebehu marca 2024 oddelili jemným obrubníkom. A časť medzi ním a podstavcom sme pri oboch sochách po úpravách terénu pokryli zlatistým lomovým kameňom dovezeným od Zlatých Moraviec. Týmto sme chceli docieliť, aby sochy ešte viac vynikli. A nerástla okolo nich burina. Táto lokalita frekventovanej križovatky Stummerovej a Dopravnej ulice v Topoľčanoch si taktiež zaslúži mať krajší vzhľad. Pritom sme výrazne nezasiahli do prostredia. Práve naopak, čo najviac sme rešpektovali výnimočnosť tejto lokality a terénu z oboch strán riečky Chotina.
Tieto úpravy sme inak mali v našom zámere urobiť ešte na jeseň 2023 po osadení obnovených kamenných sôch. Ale zimné obdobie nám tento náš zámer oddialilo. Dnes, keď sa zjarnieva a všetko začína rásť a kvitnúť, sú už tieto práce uskutočnené. Ďakujeme nášmu záhradníkovi za jeho rady i terénne úpravy a práce spojené s týmto uskutočneným zámerom. (DA)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup