Dekanáty Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Bošany pozývajú veriacich na Púť Hradňanského archidiakonátu na Skalku pri Trenčíne, ktorá sa uskutoční z iniciatívy Nitrianskeho biskupstva v rámci programu Benediktínskeho roka v sobotu 20. apríla 2024, pri príležitosti 800. výročia založenia benediktínskeho opátstva na Skalke. Program púte začne o 15:00 hod. modlitbou posvätného ruženca v pútnickom kostole. O 16:00 hod. sa bude konať slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Všetci sú srdečne pozvaní!


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup