Mladí našej farnosti využili tohtoročné jarné prázdniny veľmi zmysluplno. 5. a 6. marca sa totiž s pánom kaplánom Dominikom vybrali na púť k blahoslavenej Anke Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Na túto púť k hraniciam Slovenska s Ukrajinou sa pripojila aj sestrička Kristiána a mamina troch mladých pani Veronika Bujnová.

V skorých ranných hodinách sme vycestovali z našich Topoľčian na ďaleký východ Slovenska. Po ceste autobusom a vlakom sme sa zastavili na malú prestávku v metropole východu – Košiciach. Tam sme navštívili Katedrálu svätej Alžbety a hlavné námestie. V popoludňajších hodinách sme pricestovali do Vysokej nad Uhom, kde sa nás ujal dobrovoľník Patrik, ktorý sa o nás staral po celú našu návštevu v tomto mladom pútnickom mieste a za čo mu od nás patrí vrelé a úprimné Pán Boh zaplať. Podvečer sme sa zúčastnili prednášky otca Pavla Hudáka, ktorý mladých povzbudil k čistým vzťahom k sebe samým i druhým. Po prednáške nasledovala svätá omša a po nej večera. Záver dňa, ktorý bol pre mnohých vyčerpávajúci, patril večernej modlitbe. Nasledujúce ráno, po tom, ako sme sa posilnili na duchu i tele, sme mali s otcom Pavlom hodinu otázok a odpovedí. Po nej nás dobrovoľník Patrik zobral na prehliadku obce, počas ktorej nám porozprával príbeh mladej mučeníčky čistoty a zázraky, ktoré sú s ňou spojené. Navštívili sme jej hrob a tiež kostol Sedembolestnej Panny Márie, v ktorom sme si mohli uctiť relikvie blahoslavenej Anky v hlavnom relikviári. Po prehliadke sme mali svätú omšu, na záver ktorej sa traja mladí rozhodli nosiť Ankin prsteň a krížik a tak sa zaviazali žiť čisté vzťahy, často pristupovať k sviatostiam a modliť sa tri krát Zdravas Mária za srdce múdre, čisté a milujúce. Nakoniec sme sa posilnili výborným obedom a rozlúčili sme sa s Domčekom.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas, tiež všetkým, ktorí nás prevádzali modlitbami, finančne nás podporili a v neposlednom rade i Železničnej spoločnosti Slovensko, za to, že sme, hoci aj s malými meškaniami, postíhali všetky vlakové a následne i autobusové spoje a tak sa šťastlivo v neskorých nočných hodinách vrátili do našich Topoľčian. Nech príklad života blahoslavenej Anky Kolesárovej povzbudzuje našich, ale i ostatných mladých, k čistým srdciam a vzťahom. Oplatí sa to! DO

Púť k blahoslavenej Anke naši mladí zhrnuli aj do nasledovnej básne:

Už je tu marec
a naši beťári a beťárky,
tí, už šli na vec.
Do Vysokej nad Uhom sme sa vybrali
tam nás čakal Ankin dom
a ráno sa na pápežovom koberci prebrali.
Cesta vlakom autobusom bola dlhá, zábavná.
Nebolo to AIRBUSOM no aj tak bola úžasná.
Košice nás privítali vo svojej plnej kráse
kávičke sa nedalo odolať a už sme cestovali zase.
Už aj keď sme dorazili, na zastávke nás vítali
a telefóny sme potratili, u Jozefka bývali.
Oddych, omša večera,každý sa tešil na niečo iné.
Večer sa robila neplecha –
veď sme praví Slováci.
Ale užili sme si spoločné chvíle.
Pavla Hudáka prednášky, omše,
prehliadka, zaujímavý program
pojedli sme všetky nabalené rožky,
bol šťastný každý slovenský občan.
Po raňajkách rovno za Ankiným hrobom,
zbalenie si veci a večerný príchod domov.

TD,SB a SDZB

Foto: SDZB a DO


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup