V sobotu 2. marca 2024 privítal Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre takmer 500 miništrantov z 90 farností a 5 diecéz. Nechýbala ani naša Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.
Spolu s pánom kaplánom Martinom sa rozhodlo navštíviť Nitru niekoľko našich miništrantov, ktorí síce miništrujú krátko, ale o to s väčším zápalom.
Bohoslovci a predstavení nitrianskeho seminára si pre miništrantov pripravili duchovný a zábavný program. Hlavná téma stretnutia bola Janko Havlík - Jeden z nás.
( Kto je Janko Havlík sa môžete dočítať tu - https://www.vincentky.sk/nasi-svati/bozi-sluzobnici/jan-havlik/)
Všetko začalo svätou omšou o 10.00 hod., ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
Prítomní boli kňazmi a animátori jednotlivých farností. Počas dňa sme sa stretávali aj s otcom biskupom Mons. Petrom Beňom,
či rektorom a zároveň predchodcom nášho pána dekana Mons. Mariánom Dragúňom.
Ako poznamenal jeden z miništrantov počas dňa : „Nech tento deň neskončí.“
Želáme týmto i ostatným miništrantom, aby im horlivosť v srdci za Pána vydržala, čo najdlhšie.
Prežili sme deň plný zážitkov. Miništranti vyjadrili presvedčenie, že o rok pôjdeme opäť a ak to bude Božia vôľa radi sa stanú kňazmi. (ML)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup