V tomto roku 2024 si budeme pripomínať a sláviť 170 rokov od slávnostného okamihu korunovácie sochy našej topoľčianskej sochy Sedembolestnej Panny Márie. Osadenie dvoch vzácnych korún na obe postavy Ježiša Krista i Panny Márie môžeme na našom súsoší vidieť dodnes. Slávnostná udalosť korunovácie bola priamo na topoľčianske hody a to 15. augusta roku 1854. Pre túto príležitosť prišiel priamo do Topoľčian vtedajší ostrihomský arcibiskup - prímas a neskorší kardinál Ján Krstiteľ Scitovský, ktorý pri slávnostnej bohoslužbe za účasti veľkého počtu veriacich sochu slávnostne korunoval. V tom istom roku 16.11.1854 bol arcibiskup Mons. Ján Scitovský pápežom Piom IX. menovaný za kardinála Svätej rímskej cirkvi. Vtedy pri osobnej audiencii u pápeža Pia IX. vyžiadal tiež od pápeža mimoriadne splnomocnenie pre topoľčiansky kostol, ktorý sa tak stal mariánskou svätyňou.
Z príležitosti tohtoročného 170. výročia korunovácie sochy našej Sedembolestnej Panny Márie a povýšenia nášho farského kostola na mariánsku svätyňu, sme iniciovali namaľovanie obrazu sochy našej Sedembolestnej. Tento obraz namaľovala maliarka Zuzana Lukáčová. Obraz je osadený v sakristii nášho farského kostola v Topoľčanoch. Je to špeciálny obraz presných rozmerov, nakoľko nie rám bol pridaný k zhotovenému obrazu. Ale naopak, obraz bol priamo maľovaný na danú veľkosť daného rámu. A to preto, lebo zlatistý rám nie je spájaný, ale je v jednom celku. Tento nový obraz bol požehnaný na prvú sobotu 3. februára 2024. Osadený na dané miesto bol však o deň skôr, čiže na Hromnice (2.2.2024), kedy v evanjeliu toho dňa zaznieva Simeonovo proroctvo o prebodnutí Máriinho srdca. Týmto obrazom sme aj do priestoru našej sakristie farského kostola v Topoľčanoch chceli dať podobizeň tej, ktorá preslávila náš chrám. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás i za našu topoľčiansku farnosť!
(DA)

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup