Centrum pre rodinu v Nitre sa opäť zapája do kampane Národný týždeň manželstva.
Tento rok téma znie: VITAMÍNY PRE VZŤAH
V programe - ako vidno na plagátoch - sú sväté omše, poklona sv. Krížu, krížová cesta, večer s kresťanskými koučmi, spoločenský večer pre manželov (ešte vo fašiangoch),
deň otvorených dverí u vizážistiky, kozmetičky či karneval.
Záujemci sa môžu tiež prihlásiť vopred na spoločenský večer pre manželov.
Duchovného programu sa zúčastnia biskupi našej Nitrianskej diecézy Mons. Viliam Judák a Mons. Peter Beňo, ako aj kňaz vdp. Peter Čieško poverený pastoráciou rodín.
Záujemci sú srdečne pozvaní na jednotlivé podujatia a viac informácií je na plagátoch a tiež na webe: https://www.ntm.sk/


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup