Vianočné sviatky osobitne milujú deti. Už pred Vianocami sa tešia, ako im Ježiško za pomoci dobrých ľudí, prinesie pod vianočný stromček nejaké darčeky. A potom s rozžiarenými očami ich rozbaľujú a tešia sa zo štedrých darov. Najštedrejším darom tak pre deti, ako aj nás všetkých ľudí, je narodenie Jezuliatka. Betlehemské Božie dieťa je dar darov. A počas Vianoc oslavujeme jeho narodenie. A to aj tradičnou jasličkovou pobožnosťou, ktorá všetkým prítomným priblíži dej betlehemských udalostí.Tohtoročnú jasličkovú pobožnosť si pre nás 30. decembra 2023 pripravili deti Materskej školy Škultétyho v Topoľčanoch. Deti z tejto škôlky si nacvičili piesne, koledy, riekanky a vinšovania, ktoré oduševnene i s detskou odvahou veľmi krásne prezentovali v našom farskom kostole všetkým prítomným. Nielen ich rodinní blízki (rodičia, súrodenci a starí rodičia), ale všetci zúčastnení podujatia mohli sa úprimne tešiť z rozžiarených tvárí a detských očí týchto maličkých koledníkov. Už vo svojom útlom detskom veku boli zvestovateľmi radostnej zvesti o narodení nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ďakujeme vystupujúcim deťom za jasličkovú pobožnosť, pani riaditeľke tejto materskej školy za ústretovosť a pani vychovávateľke Pacoňovej, ktorá v rámci dobrovoľného náboženského krúžku deti na milú jasličkovú pobožnosť pripravila.
Božia láska a dobrota, krása a ľudskosť, pokoj a dobrosrdečnosť VIANOC - nech sú teda s nami cez vianočné sviatky, cez nový rok 2024, ale tiež neustále aj v budúcnosti! (DA)

 

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup