Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom: „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). O ubytovanie a stravu je postarané v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda. Program duchovnej obnovy a prihlasovací formulár je zverejnený na našej webstránke https://www.ksnr.sk/10102-2/.
Tešia sa na Teba predstavení a bohoslovci KSNR.

Prihlasovanie tu: https://forms.gle/wPLekr5BH87RnVzS6





Duchovná obnova pre mladých mužov (15 – 25 rokov)

Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). O ubytovanie a stravu je postarané v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda. Program duchovnej obnovy:


PIATOK 8. decembra:
        18.00 - 19.00     - príchod na duchovnú obnovu
        19.00                 - sv. omša a spoločná večera
        20.00                 - úvodné stretnutie

SOBOTA 9. decembra

            7.30       - Vstávanie
            8.00       - Ranné chvály
            8.20       - Raňajky
            9.15       - Prednáška
            9.45       - Diskusia v skupinkách
            10.45     - Možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia
            11.30     - Svätá omša s bohoslovcami v kaplnke sv. Gorazda
            12.00     - Obed

        od 13.30    - možnosť vychádzky / prehliadky mesta
                          - možnosť športových aktivít - bedminton, futbal
                          - rozhovory so seminaristami

            16.45     - Prehliadka Nitrianskeho hradu
            17.45     - Vešpery
            18.00     - Večera
            19.00     - Filmový večer
            21.00     - Priestor na adoráciu Najsvätejšej sviatosti 

NEDEĽA 10. decembra:

            7.00       - Ranné chvály
            7.30       - Raňajky
            9.00       - sv. omša v Katedrále sv. Emeráma
            11.00     - stretnutie so špirituálom
            12.00     - obed a ukončenie duchovnej obnovy

Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na stránke www.ksnr.sk
Tešíme sa na Teba!


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup