Dovoľujeme si vás informovať o termínoch slávností 1. sv. prijímaní a birmovania, ktoré budú v roku 2024 v našej Farnosti Topoľčany. Rozpis je uvedený v detaile tohto článku.Dovoľujeme si informovať o termínoch prvých sv. prijímaní a birmovania:

Termín Slávnosť
Sobota 18.5.2024 o 10:00 hod. 1. sv. prijímanie ZŠ sv. don Bosca
Sobota 1.6.2024 o 10:00 hod. 1. sv. prijímanie ZŠ Škultétyho
Sobota 8.6.2024 o 10:00 hod. 1. sv. prijímanie ZŠ Holého a Gogoľová
Sobota 15.6.2024 o 10:00 hod. 1. sv. prijímanie ZŠ Tribečská
Sobota 25.5.2024 o 10:00 a 10:30 hod. Slávnosť birmovania v našej farnosti.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - https://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup